Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.)

Bekijk het eens anders

Amersfoort, gelegen in het midden van ons land, bij uitstek voor toeristen- en vacantieverblijf (1910) 

Wandelingen en Rijtoeren.

  1. Van de vele mooie wandelingen kunnen wij de volgende aanraden:

Wij beginnen onze eerste wandeling bij het station, volgen de Koninginnelaan tot het rond-point, waar rustbanken staan, door onze vereeniging geplaatst. Rechts gaan wij een voetpad in, dat evenwijdig loopt aan den zandweg (den Ouden Utrechtschen weg) en hebben aan onzen rechterkant mooie vergezichten over: de Bunschoter polders — tot zelfs de Zuiderzee — de Hooglandsche kerk — het buitengoed „Coelhorst” — toren en bosschen van Baarn — de Naald van Waterloo, Soestdijk — bij helder weer: Hilversum — de bosschen van de Vuursche — Soest en daarvoor het stadspark “Birkhoven”.

Het paadje volgende, treffen we eerst links een bank met ver uitzicht op den spoorweg naar Amsterdam; verder gaande komen we langs eikenhakhout en dennenboschjes en het tweede paadje, dat ons wandelpad snijdt, inslaande bij een tweede, groote, hooggeplaatste bank met een ruim uitzicht op de stad en eerstgenoemde omgeving. Het paadje, dat ons door het dennenbosch voor ons afwaarts leiden zal, brengt ons door een lieflijk bosch naar de halte „Vlasakkers”; wij volgen daar de Barchman Wuytierslaan naar rechts, die ons weder naar het punt van uitgang, het station, voert. (Wordt vervolgd)

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander 5 april 1930                                                                                                                                                                                                                                        8 januari 2017

https://www.soesterkwartier.info/groene-lintje-van-groenlinks-voor-initiatiefnemers-groenvisie-amersfoort/

Bron: Gemeente Amersfoort

Op de Groenkaart komt al het groen te staan met daarbij de waarden, de doelstellingen en de ambities voor het stadsgroen. Het wordt een digitale kaart met verschillende kaartlagen die je aan en uit kunt zetten. Daarvoor zijn nu ongeveer 15.000 vakjes met informatie gevuld! Dat is zorgvuldig gedaan, toch verwachten we dat er fouten in zitten. Wil je helpen de gegevens over het stadsgroen in Amersfoort te controleren? Graag!

https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/wijkatlassen-groenkaart-controleer-je-mee

– heeft u ook een mooi idee? Stuur uw reactie aan: secretaris@stichtingvriendenvandeeemhaven.nl

www.destadsbron.nl

Hoe Amersfoort de derde coronaweek door kwam

door Siem Eikelenboom

https://www.destadsbron.nl/nl/Hoe_Amersfoort_de_derde_coronaweek_door_kwam

Groen in de wijk – Over de geschiedenis van het Plantsoen in het Soesterkwartier, en die van zijn opvolger: de Groengordel (2018)

door Joke Sickmann

 

https://www.destadsbron.nl/nl/Groen_inde_wijk

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen. Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particulier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann