Eens in de 6 weken komt een groep vertegenwoordigers van bewoners, netwerken en professionele organisaties uit het Soesterkwartier bijeen, voor verdieping en informatie uitwisseling. De ontmoetingen vinden plaats in de zaal Irene van de Westerkerk  op de maandagmiddag van 13:15 tot 14:45 uur. De Westerkerk bevindt zich op de hoek Dollardstraat – Lingestraat – Spaarnestraat. De ingang van zaal Irene bevindt zich aan de Dollardstraat.

Het Buurtnetwerk Soesterkwartier wil er voor de hele wijk zijn. Wilt u ook een keer meevergaderen? Dan bent u van harte welkom! Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Henry de Gooijer, buurtnetwerker Soesterkwartier, Henry.deGooijer@indebuurt033.nl; telefoon 06-4328 2590.

>Meer informatie op: soesterkwartier.nl/buurtnetwerk