Wendy van Offeren, Marriette den Hartog en Julie-Anne Borm (postuum) hebben zondag 8 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Amersfoort het Groene Lintje ontvangen voor hun belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de GroenVisie van de gemeente Amersfoort. Borm kon deze dag niet meemaken; zij overleed in 2015.

Zonder deze drie vrouwen, strijders voor het belang van groen en bomen, was er volgens de jury geen GroenVisie gekomen. Zij drongen in 2014 bij meerdere gemeenteraadsleden aan tot het opstellen van een Groenvisie, volgens hen nodig om vanuit een gezamenlijke, gedeelde kijk op het groen in de stad tot een betere bescherming van planten, dieren en landschap te komen. Het is geen enkele andere gemeente nog gelukt om zo, vanuit de stad, een Groenvisie op te stellen.

Overige genomineerden waren Diana Wildschut – die met haar onvermoeibare inzet voor De War een belangrijke bijdrage levert aan het opzetten van een ongekend aantal ‘bottom-up’ duurzaamheidsinitiatieven, experimenten en onderzoek hiervoor in Amersfoort – en Buurtinitiatief Nieuwland, een grandioos voorbeeld van een succesvol groen burgerinitiatief: het vergroenen van de geluidswal A1.

Het Groene Lootje, de aanmoedigingsprijs, ging naar Jan Wink, bestuurslid van  Werkgroep Soesterwijk Wiek. Wink zet zich met ‘Mijn CV is okee’ in voor het juist afstellen van CV-ketels. Daar is veel milieuwinst te behalen. Wink komt bij veel mensen over de vloer, stelt hun ketels af en helpt ook bij de aanpak van problemen die niets met verwarming te maken hebben. En dat is pure sociale winst. De Werkgroep zelf geeft niet op, ook nu het politiek tegenzit en het nog niet gelukt is om de locaties aan te wijzen waar windmolens zouden mogen komen. De jury vond dat zoveel vasthoudendheid en strijdbaarheid een aanmoediging waard is.