Via het Meldpunt Woonomgeving kunt u iets doorgeven over het onderhoud van bijvoorbeeld groen, straten en wegen, sloten en vijvers, riolering, verlichting, speelplekken of straatmeubilair. Wanneer u schade heeft geleden en u vraagt zich af of de gemeente Amersfoort daarvoor aansprakelijk is, dan kunt u de gemeente per brief of door middel van het online schadeformulier aansprakelijk stellen. Na ontvangst van alle gevraagde gegevens, zal beoordeeld worden of de gemeente Amersfoort aansprakelijk is en of u in aanmerking komt voor schadevergoeding

> Vragen, klachten over de woonomgeving
> U kunt ook bellen met 14033