wijkopbouw

Informatie | Wijkwebsite | Buurtpastor| Welzijnswerk| Wijkmanager | Buurtbudget

Meer informatie

sociale hulp

Wijkagent | Arbeids-reintegratie | Schulden | Juridische zaken | Sociaal Wijkteam | Formulieren | Huiselijk geweld | Voedselbank | Wijkteam | Taallessen

Meer informatie

spelen

Speeltuinen | Hutten bouwen | Verkeerstuin

Meer informatie

vrijwilligerswerk

Ontmoetingsochtend| Vrijwilligerswerk | Wijkleerbedrijf | Klussendienst

Meer informatie

jeugd

Consultatiebureau | Jongerenwerk | Speelotheek | Therapie

Meer informatie

school/bso/etc.

BSO | Voorschool | Kinderdagverblijf | Basisschool | Peuterspeelzaal

Meer informatie

thuiszorg

Huishoudelijke hulp | Wijkverpleegster | Verzorging

Meer informatie

gezondheid

Huisarts | Fysio | Ergo | Tandarts | Dietist | Apotheek

Meer informatie

mentale gezondheid

Leger des Heils | Psychiatrie

Meer informatie

wonen

Woning corporaties | Klusonderhoud | Begeleid wonen

Meer informatie

kerk

Katholiek | Protestants | Gereformeerd | Buurtkerk | Evengalisch

Meer informatie

ouderen

Uitvaart | Ouderensteunpunt | Verzorgingstehuis | Gespreksgroep | Dagcentrum

Meer informatie

sport

Voetbal | Korfbal | Atlethiek | Yoga | Turnen | Rugby | Buurtsportcoach | Beweging voor  ouderen

Meer informatie

verenigingen

Behoud bos | Volkstuinen | Dahliavereniging | etc.

Meer informatie