wijkopbouw

Informatie | Wijkwebsite | Buurtpastor| Welzijnswerk| Wijkmanager | Buurtbudget

sociale hulp

Wijkagent | Arbeids-reintegratie | Schulden | Juridische zaken | Sociaal Wijkteam | Formulieren | Huiselijk geweld | Voedselbank | Wijkteam | Taallessen

spelen

Speeltuinen | Hutten bouwen | Verkeerstuin

vrijwilligerswerk

Ontmoetingsochtend| Vrijwilligerswerk | Wijkleerbedrijf | Klussendienst

jeugd

Consultatiebureau | Jongerenwerk | Speelotheek | Therapie

school/bso/etc.

BSO | Voorschool | Kinderdagverblijf | Basisschool | Peuterspeelzaal

thuiszorg

Huishoudelijke hulp | Wijkverpleegster | Verzorging

gezondheid

Huisarts | Fysio | Ergo | Tandarts | Dietist | Apotheek

mentale gezondheid

Leger des Heils | Psychiatrie

wonen

Woning corporaties | Klusonderhoud | Begeleid wonen

kerk

Katholiek | Protestants | Gereformeerd | Buurtkerk | Evengalisch

ouderen

Uitvaart | Ouderensteunpunt | Verzorgingstehuis | Gespreksgroep | Dagcentrum

sport

Voetbal | Korfbal | Atlethiek | Yoga | Turnen | Rugby | Buurtsportcoach | Beweging voor  ouderen

verenigingen

Behoud bos | Volkstuinen | Dahliavereniging | etc.