Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.)
Bericht van de Buurtsportcoach – zie de bijlage – waarin Lisanne Huijzendveld zich voorstelt – met ideeën (links) voor beweging in Coranatijden

  • EEN BEELDKWALITEITSSCHETS VOOR DE EEMOEVERS – heeft u ook een mooi idee? Stuur uw reactie aan:secretaris@stichtingvriendenvandeeemhaven.nl
  • Voortgang Burgerinitiatief SIESTA  – STICHTING VRIENDEN VAN DE EEMHAVEN –
  • Op de website van SIESTA wordt als volgt daarover bericht:

Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) en Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (SIESTA) willen dat er een samenhangend plan voor het Eemgebied komt met daarin beschreven: de cultuurhistorie, de functie en beeldkwaliteit van het Eemgebied. Zij komen daarom met een burgerinitiatief

Deze beeldkwaliteitschets zou onderdeel moeten worden van de verdere ontwikkeling van gebieden zoals De Nieuwe Stad en Kop van Isselt. Volgens de initiatiefnemers richt de aandacht bij de herontwikkeling van het gebied zich nu vooral op bouwen op de Eemoever en te weinig op de betekenis van de rivier de Eem daarbij. Tijdens deze Ronde gaan raadsleden met SVE en SIESTA over het Burgerinitiatief in gesprek.

Verslag in beeld: klik hier  https://www.youtube.com/watch?v=zF34BKtVxUY&feature=youtu.be

Intussen is er een oproep uitgegaan naar betrokken burgers en ondernemers

Nu de coronamaatregelen het de komende weken nog onmogelijk maken om een gespreksavond te organiseren over het Eemgebied, hebben de besturen van SVE en SIESTA besloten om met degenen die al een reactie hebben gestuurd of de komende weken doen tussentijds individueel in gesprek te gaan. Vervolgens is de bedoeling op een later tijdstip alsnog een gespreksavond te houden waarbij over de verschillende reacties verder kan worden gesproken.

www.siesta-amersfoort.nl           https://stichtingvriendenvandeeemhaven.nl/

Voortgang Syntus – dinsdag 3 maart 2020 was er een gesprek in de gemeenteraad o.a. over Lijn 1

Zie de film van Rob Lampe waarin een heel goed overzicht van het gesprek in de gemeenteraad en de toenmalige stand van zaken in het Soesterkwartier

https://www.youtube.com/watch?v=P1YEzq2uLb0           

Clary Stäb pleitte namens het Soesterkwartier voor een nieuwe route voor Lijn 1, waardoor je gemakkelijker van de ene kant naar de andere kant van de wijk kunt komen. Er zou dan ook een halte moeten komen bij het Station Centraal, Soesterkwartierzijde. Op 25 maart schreef wethouder Buijtelaar namens het college een brief naar de Gemeenteraad waarin meegedeeld is dat de gemeente een nadrukkelijke oproep heeft gedaan aan Syntus en aan de provincie Utrecht om een wijkbus in het Soesterkwartier mogelijk te maken.

Reacties van enkele leden van het Comité  ‘De Bus komt zo’:

Hoi thuiszitters,

Het ziet er naar mijn idee goed uit voor ons plan. Nu hopen dat het ook lukt. Ik hoop dat iedereen van de groep nog gezond is en zich zo goed en zo kwaad als het gaat weet te vermaken. Mijn vrijwilligerswerk in de tuin van de Plataan en op proeftuin Isselt gaat gewoon door, met gepaste afstand van elkaar. Groetjes en als je niets te doen weet kom naar de Plataan op dinsdag ochtend en/of naar proeftuin Isselt de 2de vrijdag van de maand( bij de laatste mag/moet je wel hard werken).

Groetjes, A.

Nou, met ons gaat het ook goed. Van de week lekker door de polder gefietst en genoten van de zon.. In huis allerlei klusjes waar je anders niet zo gauw aan toe komt ( of dan niet wilt!!)  Hopelijk gaat ons plan echt door. Dat zou een feestje waard zijn… Maar dan moet de corona wel voorbij zijn…. Groetjes en veel gezondheid gewenst, G.

We blijven de ontwikkelingen volgen! J.

Zie eventueel meer over deze geschiedenis in het artikel Vervoersarmoede, dat vorig jaar in de Stadsbron is gepubliceerd:

https://www.destadsbron.nl/nl/Vervoersarmoede

www.destadsbron.nl
Na renovatie Bomenbuurt zien de koopwoningen er sjofeler uit

Clary Stäb – 1 april 2020

Twee jaar verbouwing in de buurt: steigers, kranen, containers, opstellingen van dakpannen en ramen, versperde straten. Vorige zomer in stof en gruis doorgebracht, omdat muren werden uitgebikt en opnieuw gevoegd. Wagens die isolatiebolletjes onder de vloeren spuiten, soms met erg veel lawaai.

Zever op Zondag

door Rob Lampe – 1 april 2020

Studio-FCG #AmersfoortMuziekstad presenteert in samenwerking met Fluor vanuit de veilige studio haar livestream via youtube en Facebook “Zever op Zondag”.

Oproep van de Stadsbron

Beste lezers (v/m),

We leven in bijzondere tijden. Omdat de sociale contacten zo zijn beperkt, willen we als redactie graag horen hoe het jullie vergaat. Ook horen we graag van initiatieven om elkaar te steunen, zowel prive als zakelijk. Wij vragen u om verhalen, foto’s en video’s te sturen. Of ons te tippen over bijzondere gebeurtenissen in de stad. Wij zullen die reacties bijeenbrengen en proberen daar dagelijks een rubriek van te maken.

Stuur uw reacties naar redactie@destadsbron.nl

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesseheeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen. Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particulier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann