Het gebied van deze wijk vormde oorspronkelijk de geleidelijke overgang van de Amersfoortse Berg naar de veel lager gelegen gronden langs de Eem. Het hoorde tot ongeveer 1850 bij het buitengebied van Amersfoort. Tussen de stad en Soest lagen enkele buitenverblijven zoals de villa Puntenburg en de buitenplaats Berg en Dal maar ook boerderijen, een oliemolen langs de Eem en zandweggetjes. In de middeleeuwen liep hier een doorgaande (zand)weg naar Soest, de Oude Soesterweg, over de huidige Noordewierweg, Puntenburgerlaan, Brouwersstraat en Snouckaertlaan. In 1815 werd een nieuwe, kortere verbinding met Soest, de huidige Soesterweg, aangelegd vanaf de huidige Snouckaertlaan tot aan de toenmalige Bovenbirktse of Turfweg.

Op de hoek van de huidige Puntenburgerlaan en de Noordewierweg lag het landhuis Puntenburg. Tussen 1748 en 1805 woonde hier de Amersfoortse dichter Pieter Pijpers. Het huis is in het begin van de jaren 1930 afgebroken. Tegenwoordig staat er het verzorgingshuis Puntenburg.

Met de komst van twee spoorlijnen in de jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw werd een afgebakend gebied gecreëerd dat aanvankelijk de toepasselijke benaming Spoorwijk kreeg. De spoorlijn Utrecht-Amersfoort-Zwolle uit 1863 gaf de begrenzing aan de zuidoostkant en de spoorlijn Hilversum-Amersfoort-Rhenen uit 1874 vormde de grens aan de westkant.

Het spoor, het station en de bijbehorende bedrijvigheid stimuleerden het ontstaan en de groei van een woonwijk. Woningen werden gebouwd om spoorarbeiders onderdak te bieden. Het grote spoorwegemplacement, de overslag en de wagenwerkplaats boden werk voor vele gezinnen in de wijk.

In 1919-1920 werd een uitbreidingsplan ontworpen. De saaiheid van de lange blokken aan rechte wegen werd losgelaten en meer en meer deed het groen zijn intrede in de arbeiderswijk. De gemeente bedacht drie stervormige buurten voor het Soesterkwartier. Hiervan is één in 1919 tot stand gekomen in de omgeving van de Lelie- en Narcisstraat. In jaren 1930 werden de woningen in de Rivierenbuurt gebouwd. Hier vestigden zich ‘de witte boorden’ onder het spoorwegpersoneel.

In de jaren vijftig werd het Soesterkwartier voltooid op grond van het stedelijke uitbreidingsplan van 1949. Het gebied ten noorden van de Noordewierweg werd volgebouwd. Temidden van veel groen verrezen flatgebouwen die de ruim opgezette woonstraten fraai afsluiten.

Tussen 1952 en 1962 werd de Amsterdamseweg aangelegd. Deze doorgangsweg vormt de grens tussen de woonwijk en het industrieterrein Isselt dat tot de gemeentegrens in het noordwesten ging reiken. Bovendien werden – na jaren van discussie – de stadsring en de tunnel onder de spoorlijn aangelegd waardoor de wijk een betere verbinding kreeg met de rest van de stad. De tunnel werd in 1958 geopend en de Soesterkwartierders hoefden voortaan niet meer voor gesloten spoorbomen te wachten.

De straten in het Soesterkwartier zijn genoemd naar diverse rivieren, Nederlandse provincies, Nederlandse kunstschilders en verschillende soorten planten, bloemen en bomen.

 

Geschiedenis van de Wijkwinkel 1979 tot 2009
De wijkwinkel is te vinden op de hoek van de Noordewierweg – Dintelstraat en bestond op 2 mei 2009 op de kop af 30 jaar.
Of er – om dit feit te vieren – een daverend feestje wordt georganiseerd is op dit moment niet bekend* [*samen met de buurtbudgettenmarkt op 19 juni bescheiden gevierd]. Donkere wolken pakken zich immers samen boven het Soesterkwartier. Er zijn bezuinigingen aangekondigd en we weten nog niet wat dit zal gaan betekenen voor het Welzijnswerk. Zeker is dat de Wijkwinkel door de jaren heen van grote betekenis is geweest voor het Welzijnswerk.

De Wijkwinkel is op 2 mei 1979 geopend als uitvalbasis voor een Stichting Projectgroep Opbouwwerk Soesterkwartier. In die tijd waren er verschillende afzonderlijke organisaties in de wijk actief die zich bezig hielden met het club- en buurthuiswerk en het jongerenwerk in de wijk. Je had toen nog buurthuis de Schakel aan de Soesterweg, de Adelaar aan de Matthias Withoosstraat, de Sleutel aan de Noordewierweg en het jongerencentrum De Rebel aan de Plataanstraat.

De Wijkwinkel ontwikkelde zich in korte tijd tot een levendig en actief welzijnsknooppunt in de wijk. In 1981/1982 kwam de Wijkwijzer Soesterkwartier voor het eerst uit. Redactieleden van toen waren Joop Fremouw, Corry Dijkstra, Gerard Gouverneur en Corry Kraay. In 1985 gingen de instellingen samenwerken en werd de Stichting Welzijnswerk Soesterkwartier opgericht. Eind 1988 kwam de Wijkwinkel in verzet tegen het toenmalige bezuinigingsplan van de gemeente. De Wijkwijzer bericht dan: “De Wijkwinkel was en is ook een broedplaats voor bewonersinitiatieven. Deze ontstaan vaak n.a.v. problemen en knelpunten die in de Wijkwinkel worden gesignaleerd. Actieve bewonersgroepen zoals ‘Vrienden van het Bosbad’, ‘Actiegroep Bosbad betaalbaar’, ‘Werkgroep Bestemmingsplan Soesterkwartier’, ‘Verkeersknelpuntencommissie’, actiegroep ‘Jongerencentrum NU’’, actiegroep ‘Gasprijs omlaag’, de Wijkkrantredactie, de werkgroepen Bomenbuurt, Oost en West, Dollardstraat/Groengordel, de Hulpdienst, verschillende bewonerscommissies, de Bewoners Belangengroep Onderzoeksgebied, enz. werden in de Wijkwinkel geboren en verder begeleid door het opbouwwerk”.

De Wijkwinkel bleef toen gelukkig bestaan. Later is de Stichting Welzijnswerk Soesterkwartier opgegaan in de Stichting Welzijn Amersfoort. In 1992 is de Wijkwinkel opgeknapt en feestelijk heropend. Niet lang daarna is het “Wijkbeheer” opgericht.Het Wijkbeheerteam [WBT] Soesterkwartier, zoals het wijkbeheer in de wandeling wordt genoemd is onder andere verantwoordelijk voor de toewijzing van het Buurtbudget. De kern van het WBT Soesterkwartier bestaat uit bewoners met ( inmiddels overleden ) als voorzitter onze buurtgenoot René van ’t Hooft. Momenteel heeft het pand een andere functie gekregen.

Op de presentatiemarkt buurtbudgetten 2009 werd er op bescheiden schaal aandacht geschonken aan dit 30 jarig jubileum van de Wijkwinkel .

Bijdrage van Joke Sickmann / uit Speciale Editie Wijkkrant juni 2009

De wijkwinkel is overgegaan in de Wijkwebsite, waarmee de inwoners van het Soesterkwartier en ver daarbuiten, worden geïnformeerd over “wijkzaken en activiteiten. De Wijkwebsite maakt deel uit van de Stichting Amersfoort West en neemt ( 2017) inmiddels een prominente positie in met betrekking tot de gegevens stroom.