dinsdag 20 november parkeren in het Soesterkwartier, Gemeenteraad 20.00 uur.

Zie het artikel op de website van het Soesterkwartier

https://www.soesterkwartier.info/uitbreiding-parkeerregulering-soesterkwartier/ 

woensdag 21 november     Verdichten in de bestaande stad

Waar vindt Amersfoort de ruimte om aan de grote woningvraag te voldoen zonder het landschap op te souperen? Welke randvoorwaarden zijn verbonden aan een verdichte stad als gezonde habitat?Stadsbouwmeester Loes Oudenaarde schetst de opgave waar de stad voor staat. Architect Bart Reuser licht de visie toe die zijn bureau Next architects heeft op het verdichten van de stad. NEXT architects heeft samen met de gemeente de nieuwe verdichtingsvisie gemaakt voor Amersfoort. Ellen Peper (Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur) gaat in op de relatie tussen de stad als gezonde habitat en de verdichtingsopgave. Kunstenaar Arne Hendriks benadert het vraagstuk met zijn onderzoek ‘The Incredible Shrinking Man’ op geheel eigen wijze.

Met de stad als fraai decor vindt het architectuurcafé plaats op de vierde verdieping van het voormalige SNS-gebouw aan de Stadsring.

Zie verder op de website van Fasade:

https://fasade.nl/nieuws/artikel/128545626/verdichten-in-de-bestaande-stad-woensdag-21-november-2018 

zaterdag   24 november     11.00-16.00 uur Wijkmuseum Soesterkwartier Bent u al eens op bezoek geweest in de Museumwoning?

Er is nu ook een leuke expositie van kijkdozen en pop-up boeken –  St. Bonifaciusstraat 61                                                                                    

zondag   25 november Informatie en Startbijeenkomst onderzoek luchtkwaliteit

Uitbreiding project Meet je Stad!

Op zondag 25 november, om 14:00 uur, is in de Binnentuin van de WAR, Geldersestaat 6, de aftrap van een nieuwe poot van het project Meet je Stad!:

een driejarig onderzoek naar de luchtkwaliteit in Amersfoort.

Hoe zit het met de luchtkwaliteit in Amersfoort? Welke factoren beïnvloeden de kwaliteit van onze lucht positief en negatief en waar zijn eventuele risicoplekken? Dat is het onderwerp van een nieuw onderzoeksgebied van Meet je Stad!

Burgerwetenschap

Deelnemers bepalen samen wat ze willen weten en hoe dat onderzocht kan worden. Ze gaan op zoek naar geschikte meetinstrumenten of ontwikkelen die zelf. Ze analyseren de meetgegevens en delen tenslotte hun resultaten. Ze worden hierbij ondersteund door de Coöperatieve Universiteit Amersfoort, bijvoorbeeld met de Basiscursus Wetenschap die in het voorjaar van start gaat. Ook kunnen ze gebruik maken van de faciliteiten van De WAR, waaronder het FabLab, het BioLab, kantoor en presentatieruimtes.

Meet je Stad!

Op dit moment doet Meet je Stad! in Amersfoort al onderzoek naar de gevolgen van het veranderende klimaat. Zo’n 150 Amersfoorters zijn actief bij dit onderzoek betrokken. Universiteit Amersfoort zorgt voor begeleiding. De onderzoeksresultaten zijn voor iedereen in te zien op www.meetjestad.net. Meet je Stad! is een samenwerkingsproject van Universiteit Amersfoort, de gemeenten Amersfoort en Zeist, Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Utrecht, de Hogeschool Amsterdam en het RIVM.

Wil je meer informatie? Mail je vragen naar meedoen@meetjestad.net of kom 25 november naar de startbijeenkomst.

Universiteit Amersfoort
Geldersestraat 6
3812 PP Amersfoort
www.universiteitamersfoort.nl 

Nieuws over de Wagenwerkplaats

Afgelopen vrijdag (16 november) is er een sein voor “aftrap” gegeven voor de herinrichting van een speelveldje voor de jeugd op de Wagenwerkplaats, nabij het parkeerterrein aan de Mondriaanlaan.  Hiermee is een garantie afgegeven door NS en gemeente dat het speelveld minimaal gedurende twee jaar ter beschikking is gesteld aan de jeugd.

Meer lezen? Zie https://www.soesterkwartier.info/aftrap-speelplaats-buurtje-83 

WINTERKWARTIER 2018, 29 EN 30 DECEMBER OP-DE-WAGENWERKPLAATS

Vrijwilligers gezocht
Voor een leuk, vrolijk en gezellig Winterkwartier zijn er weer vrijwilligers nodig. Alle helpende handjes, oplettende ogen en creatieve ideeën voor korte of lange duur zijn welkom. Meer info en aanmelden via deze pagina:  http://wagenwerkplaats.eu/vrijwilligers-gezocht-voor-winterkwartier-2019/

Zwanenmeer is hèt sprookje in de kerstvakantie, gebaseerd op het beroemd ballet van Pjotr Tjaikovski en De Wilde Zwanen van Hans Christian Andersen. 

Zie het programma van Holland Opera in de Kerstvakantie: https://www.hollandopera.nl/voorstelling/298/zwanenmeer/

Theater de Veerensmederij 22 december t/m 6 januari

Joke Sickmann

 

 

DE LAATSTE BERICHTEN OP DE STADSBRON –

 www.destadsbron.nl

 

                                                             

 

 

.