Amersfoort/ Soesterkwartier 11 januari 2019.

KAdE café op het Eemplein is vanavond het toneel van de bekendmaking van de Amersfoorter van het jaar 2018.  Deze verkiezing door het AD georganiseerd, vond eerst altijd plaats tijdens de Nieujaarsbijeenkomst van de gemeente, maar om redenen van tijdsdruk besloot het AD Amersfoort om de verkiezingsuitslag op een andere avond en centrale locatie te houden. Vanaf 19,00 uur kwamen de genomineerden met belangstellende binnen.

Een aantal genomineerden zijn afkomstig uit het Soesterkwartier, waaronder Fokko de Jong van Duurzaam Soesterkwartier / Ariaantje van Gent uit de Annemoonstraat met haar alternatieve “hulp” aan den ieder die aanklopt. Daarnaast is het opmerkelijk dat de actievoerders ( basisscholieren”Howick en Lily moeten blijven” (Basisschoool ’t Anker) zijn genomineerd.

Een aantal van de andere genomineerden hebben het afgelopen jaar nog op een of andere manier in het Postcode gebied 3812 een belangrijke activiteit ondernomen, zoals: Stichting Herdenkingsstenen, Stichting Reanimatienetwerk (AED’s), en Rock City Beers (brouwerij op de Isselt).

De andere genomineerden zijn : Gul Dolap, Ruwan Heggelman, Jolanda Oudijk (werd waargenomen door een vriendin omdat ze zelf met “een welverdiende vakantie” is), en Eliane Becks. Omschrijving van de redenen/ acties waarvoor iedereen genomineerd is vindt u hier in de galerij

Even terug in de tijd:

Begin augustus 2017 wordt het Soesterkwartier opgeschrikt door de mededeling van de Immigratie en Naturalisatie Dienst dat de beide basisscholieren, hun hele leven al hier, zouden worden uitgezet. Niet alleen de scholieren van ’t Anker kwamen in actie maar ook enkele ouders een kerkgenoodschap en ook deze redactie namen stappen.  Howick en Lily werden “ondergebracht op een niet nader te noemen plaats.

Demonstraties volgde tot in Den Haag bij het Vredespaleis en de 2e Kamer. Een zeer druk bezochte “harten” tocht vanuit het Soesterkwartier naar de stad.

Uiteindelijk werd moeder uitgezet, zonder haar kinderen. Onderstaand vindt U al hetgeen “wij” hierover schreven.

Het heen en weer gezeul met de beide kinderen en zelfs het al plaats nemen in het vliegtuig waar ze vlak voor het vertrek weer uitgehaald werden, heeft diepe indruk achtergelaten. Burgemeester Bolsius die zich gebonden zag aan allerlei regels en voorschriften van de Staatssecretaris, kon niets doen.

Dan is het wel zeer aardig dat hij vanavond de 1e prijs heeft mogen uitreiken aan deze actiegroep.

Burgemeester Bolsius feliciteerde Fien, Menno en Harald evenwel van harte. En gaf aan dat hij inmiddels al druk bezig is en in overleg met de minister in verband met alle andere kinderen die nog op de nominatie staan om uitgezet te gaan worden. Het lijkt soms weliswaar simpel maar dat is het zeker in dit soort zaken niet het geval.

10-8-17 Worden Howick en Lily, na 9 jaar “uitgezet”  Soesterkwartier “t’Anker”/36992

11-8-17 Howick en Lily. Den Haag “Here we Come” ’t Anker demonstreert /37135

11-8-17 Howick en Lily slechte berichten . /37159

12-8-17  Howick en Lily, Nog een keer laat je hart spreken. Loop mee “hartentocht” /37166

14-8-17 Moeder Armina van Howick en Lily vanmorgen “uitgezet” Wat is waarheid. /37240

28-8-17 Armeense Howick (12) en Lili (11) gevonden en ondergebracht /37675

30-11-17 Howick en Lily mogen voorlopig blijven.                      /40976

23-4-18 Howick en Lilly worden alsnog uitgezet naar Armenie. /43727

29-6-18 Wat Lily en Howick in Armenië wacht, blijft onduidelijk, een gebed zonder einde. /44736

24-8-18 Howick en Lily . Beslissing gevallen, uitzetting een feit. /45734

3-9-18 Zeeuwse Scholieren voeren aktie voor Howick en Lily. Soesterkwartier !! /45948

6-9-18 Demonstratie voor Lili en Howick in Den Haag: ‘Ze zijn al thuis’ /45957

8-9-18 Howick en Lily. Staatssecretaris gebruikt discretionaire bevoegdheid. Ze blijven. /45992

Nummer 2 is geworden Stichting Reanimatienetwerk Amersfoort, en Nummer 3 de Stichting Herdenkingsstenen. Alle 10 genomineerden voor de prijs kregen, naast de felicitaties, een mooie bos bloemen.

Soesterkwartier had veel genomineerden, en dat is in de ogen van de Redactie terecht, in de meest active -, en diverse* wijk van Amersfoort! (*Op gebied van werk, scholing, inkomen, innovatie en creativiteit)

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk