Soesterkwartier 24 oktober 2017. De aanhef van dit artikel, doet vermoeden, dat onze zwart gemaskerde Z de degens kruist met een fabrikant van genotsmiddelen. Deels is dit juist, ware het niet dat ZORROO betekend: Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken. En wat in hemelsnaam heeft de Zorggroep Oosterhout, met het rookgedrag in het Soesterkwartier te maken. & Omstreken is een ruim begrip.

Wel dat zit zo:

Enige tijd geleden, werd via SRO, de afdeling Buurtsport Coaches een beroep gedaan op de redactie. een vriendelijk collega van Lisanne Huijzendveld , sportster  en lid van AV Triathlon in bos Birkhoven, was met een project bezig in Oosterhout om mensen te motiveren te stoppen met roken. Een heel projectteam werd daaraan gekoppeld en zoals U verder lezend zult begrijpen, ondersteund door de huisartsen en de verzekeringen. In Oosterhout, is inmiddels iedereen bijna gestopt met roken, dus het project is geslaagd.

Tja en als je dan toch een project hebt, kan dat net zo goed in het Soesterkwartier van start gaan,(onder de aandacht wil brengen bij de potentiële doelgroep) .  cq Amersfoort breed.

In het kort:

U denkt erover om te stoppen met roken. Daar zijn veel goede redenen voor. Misschien probeerde u het al eerder, maar bleek het stoppen lastig vol te houden.

Wij kunnen u hier in begeleiden. Dit gebeurt aan de hand van een plan dat we hierna aan u uitleggen. U vervult de belangrijkste rol in het proces om te stoppen met roken.

Het lukt als u zélf echt wilt stoppen. Stoppen met roken is de beste beslissing die u voor uzelf gaat nemen.

Begeleiding

Al onze stopcoaches hebben een speciale training gevolgd om u te begeleiden in het stoppen met roken. Zij staan geregistreerd in het kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

De begeleiding vindt plaats vanuit een centrale locatie in Amersfoort! Individuele begeleiding De begeleiding duurt totaal drie maanden en bestaat uit vijf gesprekken (consulten). Het eerste consult duurt 40 minuten. De vervolgconsulten duren 30 minuten. Tussen de consulten door kunnen er ook telefonische contactmomenten zijn.

De vijf consulten van de individuele begeleiding:

1 Kennismaking, informatieverstrekking (o.a. over inzet medicatie en andere hulpmiddelen), voor- en nadelenbalans en rookdagboek

2 Opstellen trainingsplan met stopdatum, zelfcontrolemaatregelen en rookanalyse.

3 Omgaan met trek

4 Omgaan met sociale druk.

5 Omgaan met eventuele terugval en noodplan.
Nazorg: Telefonisch contact na een half jaar en na een jaar.

Tijdens de begeleiding vragen we u om ook thuis oefeningen te doen of dingen op te schrijven. Dit doet u in het werkboek dat u het eerste consult meekrijgt.

Als u zich actief inzet, dan hebt u meer kans om uw doel te bereiken.
Dit begeleidingsprogramma is samengesteld in samenwerking met Jellinek, kliniek voor verslavingszorg te Amsterdam.

Als extra ondersteuning is voor het programma een app ontwikkeld voor uw smartphone. Zo kunt u tijdens moeilijke momenten op ieder moment van de dag ondersteuning krijgen. “ Nu stoppen met roken” in de appstore of playstore.

Aanmelden

Als u gebruik wilt maken van de stoppen-met-rokenbegeleiding dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier stoppen met roken op onze website: www.zorroo.nl. Hier vindt u ook extra informatie over stoppen met roken en ons programma.

Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken. Wij ondersteunen u bij het stoppen met roken.
Voor meer informatie over de zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken verwijzen we u naar de website www.zorroo.nl. T: 0162-450473

Nicole Philippens | info@keigezond.nl | www.keigezond.nl | 06 2004 8395