24 oktober 2017, een lange voorbereiding door de Provincie en Gemeenten voor het aangekondigde streekbezoek van het Koninklijk paar aan onder meer Amersfoort.

Een uitgebreid inschrijving van pers/tv en lokale media ging hieraan vooraf. Het koninklijk paar zou heden 24 oktober een bezoek brengen aan het Eemhuis. Voorafgaand daaraan werd om 10.30 uur bij de Koppelpoort een unieke handeling verricht. Na de openings woorden van provinciale Staten voor het streekbezoek, werd voor het eerst in honderd jaar de waterkering naar de stad gesloten.

Het Koninklijk gezelschap liep vervolgens door een haag van toeschouwers en een aantal klassen met schoolkinderen, langs de Eem naar het Eemplein.

Ook daar stonden de mensen rijen dik te wachten op het paar. De weersomstandigheden, waren nog redelijk gunstig. Een licht miezerig regentje vergezelde de stoet.

Het zichtbaar ontspannen Koninklijk paar, schudde handen, zwaaide naar de mensen en nam de tijd, de routen naar het Eemhuis te volbrengen. Binnen zat in de bibliotheek het Amersfoort Jeugdorkest die muzikaal een welkoms groet verwoorden.

Op de 4e verdieping echter, zat onze eigen Soesterkwartierse Esther van Zetten te wachten. Al een van de 6 genodigden, was zij door Burgemeester Bolsius uitgenodigd om in gesprek te gaan met het Koninklijk paar. Het te bespreken thema. Amersfoort groeistad, wat vinden we er van.

En zoals Esther later aan deze redactie vertelde, werd het ijs onmiddellijk door Koningin Maxima gebroken > Bij binnenkomst meldde ze gelijk dat ze de kunst onderweg had gezien en vroeg aan de aanwezigen of ze zouden gaan dansen of zingen. Een lachsalvo was het gevolg en een zeer ontspannen sfeer ontstond. Esther meldde achteraf dat met betrekking tot Amersfoort Groeistad, zij ruimschoots de gelegenheid had over het Soesterkwartier te vertellen. “Groeien is oke, maar bouw niet alleen koopwoningen, maar zorg voor een ruim aanbod van Sociale woningbouw. Zij had verteld dat de wachttijd voor een woning circa 8 tot 10 jaar bedraagt. Het Koninklijk paar, luisterde aandachtig en zouden de adviezen mee nemen. Tevens heeft Esther van haar “jeugd”project verteld en uitgelegd hoe een en ander in zijn werk ging.

Grapjes werden er ook gemaakt, met name werd de bal nogal heen en weer geschoven tussen Vathort/Kattenbroek en het Soesterkwartier, daar waar het de “jeugd”betrof.

Een “fantastische”ontmoeting met dit “gewone”Koninklijk paar, was haar enthousiaste verwoording van deze ontmoeting.

Het paar vertrok na deze “burger”ontmoeting weer met gezwinde spoed naar andere locaties in de Provincie.

Verslag Karel van Rooy

Fotoreportage idem.

Met mede dank aan het AD/Koninklijk huis.