portaaldag-193Samenwerken en Participeren. Begrippen die in het Soesterkwartier al een tijdje de rondgang vinden.

Portaal, hield heden 1 december 2016 voor zijn organisatie een “thema”dag in de Verkeerstuin van de Wagenwerkplaats. Op directie-niveau, bedrijfsleiders, Groepsverbanden, werknemers of te wel een breed scala aan Portaaltjes. Zo,n 160 mensen streken tussen 09.00 en 09.30 neer in de verkeerstuin.knipsel

Afgelopen maandag was er al een voorbespreking met het organisatorisch gedeelte van deze “portaal”dag in de Samenwerkplaats, waarbij het dagprogramma nog eens werd doorgenomen. Met een relatief korte voorbereidingstijd, was er een afwisselend programma uitgewerkt. Hierbij zouden, niet alleen een 10 tal workshops worden gehouden, maar ook 7 locaties in het Soesterkwartier worden bezocht, die zich op enigerlei wijze bezig hielden met “samenwerken en Participatie”.  Doel van dit alles, de mensen van Portaal, voor zover ze dat al niet zijn, bewust te maken van hetgeen zich in het Soesterkwartier afspeelt. Hoe doen wij dat hier op een laagdrempelige manier.

portaaldag-40Nadat alle aanwezigen waren voorzien van koffie en thee werd in een sneltreinvaart het programma opgestart. Fabian Brökelmann sprak de welkoms woorden uit als gastheer en vertelde in het kort, hoe hij bij de verkeerstuin terecht was gekomen. (Portaal)Harrie de “leading speaker to day” liet er geen gras over groeien. Met de deur in huis vallend werd een bezuiniging van 1 miljoen aan de orde gesteld, of dat even uitgelegd kon worden. Van de zijde van de directie werden de woorden zorgvuldig gekozen. Het is en bleek een moeilijk thema en deels opgelegd door de overheid.

portaaldag-59Hierna besloot Harrie resoluut de directieleden en bedrijfsleiding naar een afzonderlijke hoek te sturen, om daar maar eens te filosoferen hoe een en ander nu verder moest. Ondertussen waren op diverse plekken in de verkeerstuin, privé plekken gecreëerd alwaar workshops werden voorbereid. Van de zijde Soesterkwartier, waren daar Jan Herman Koller; Joke Sickmann; Hanny en Ginny (heb je even voor mij ); Oeds Blok(buurtkerk); Henry de Gooijer (samenwerkplaats); Fabian Brökelmann ( verkeerstuin) Nel Groenendijk en Karel van Rooy ( redactie Wijkwebsite). Het Theecafe presenteerde, niet alleen High Tea,maar ook hoe zij, met kinderen en knutselclubs aan de slag waren.  Soest was ook vertegenwoordigd met Hart voor Soest.Van Portaalzijde was de “kids”club aanwezig.

portaaldag-36Karel van Rooy van de Wijkwebsite, werd kort ondervraagt over Samenwerking en Participatie, iets wat uiteraard bij de Wijkwebsite van toepassing is. Het resultaat mag dan ook zijn dat binnenkort de 1 miljoenste bezoeker van de wijkwebsite een feit is voor dit jaar.

Een groot gedeelte van de 160 aanwezigen werden ingedeeld in groepjes van 6 personen, welke de locaties in de wijk bezochten. Het wijkmuseum; Wijkleerbedrijf; Bij Bossardt; info033; Typisch Jij; De Plataan en de Nieuwe Sleutel, waren het decor van bezoekende portaal mensen. Overal werd met interesse geluisterd en/of vragen gesteld over hetgeen zich op die locatie afspeelde. Bijzonder was de aandacht voor het wijkmuseum, immers de woning is in bruikleen gegeven door Portaal en men was verrast over de indeling van het wijkmuseum.

portaaldag-131 portaaldag-109 portaaldag-106 portaaldag-93 portaaldag-80

portaaldag-150( Joke van Burgstede ) Instemming bij de Nieuwe Sleutel dat het buurthuis mocht blijven. Dat het vrijwilligerswerk was, keek men van op. Plataan vond men erg leuk dat er een openbare tuin was voor de wijk en de wijze waarop de bewoners er bij werden betrokken.Deborah ontving de gasten binnen en  Guido van Beek, de Wijktuinman, gaf deskundige uitleg over het project van de Plataan ( buiten).

Overal werden de portaal mensen gastvrij ontvangen. In de verkeerstuin waren inmiddels de workshops aangevangen en Joke Sickmann, trok te vuur en te zwaard, omtrent de historie van de  Wagenwerkplaats.

portaaldag-138In een wat rustigere omgeving deden Hanneke en Ginny hun zegje over “heb je even voor mij” Om de hoek bij de Samenwerkplaats, ontstonden weer nieuwe ideeën bij Henry de Gooijer en de groepjes die bij hem langs kwamen.

Des tussen de middags, was daar voor een ieder een “lunch” verzorgd door Bus en zo.  Gezellig liep iedereen met wat broodjes in de ene hand en een kopje soep in de andere. Het gaf een groot samenhorigheidsgevoel.portaaldag-147

Maar tijd is tijd en de messen en vorken werden niet geslepen, maar neergelegd om de middag te besteden aan de 10 workshops voor de mensen van Portaal. In een eerder stadium heeft U kunnen lezen, wat de inhoud van deze workshops zou zijn, ( zie dit artikel ).  Verdeeld over een paar gebouwen op de wagenwerkplaats, werd er hierna gediscussieerd over het  Thema, met alle onderliggende gedachten en problematiek.

Daar dit een discussie is tussen Personeel en Directie, over het hoe en het waarom van bepaalde zaken, is niet aan ons om te oordelen.  Met de kennis van vandaag, zijn dit lessen voor de toekomst.

portaaldag-4Aan alles komt een eind, dus ook aan de lange dag van discussiëren, de bezoeken aan de Wijkactiviteiten en dus is er gezorgd voor een afsluitende borrel met hapjes.  Een slot woord en een voorlopige conclusie. Een voorzichtige oordeel, was dat het slot akkoord van de workshops, “mild”was. Niettemin zullen alle aangedragen ideeën en opmerkingen verder worden uitgewerkt.portaaldag-198

Verslag Karel van Rooy.

Fotoreportage. Karel van Rooy en Nel Groenendijk.