In de Amersfoortse Courant verscheen eind december een artikel over de ontwikkelingen rond de Kop van Isselt. In het rapport ‘ontwikkelkaders Kop van Isselt’ kwamen plaatjes voor. Plaatjes waarin fietspaden dwars over het terrein van KVVA liepen. Het voelde voor betrokkenen als een onthoofding op klaarlichte dag (‘Kop van Isselt onthoofdt voetbalclub’)  had als ‘kop’ van het artikel kunnen dienen. Hoe zit het? Worden onze publieke voorzieningen in stilte ontmanteld om de woon- en verkeersbehoeften te stillen of betreft het slechts ‘schoonheidsschetsjes’? In dit schrijven wil ik dit (laagdrempelig) bespreken: transparantie over dat wat in en rond de wijk speelt is een groot goed. De ‘vitale wijkaanpak’ waarin beloofd werd dat de ontwikkelingen rond Eem en Spoor niet ten laste zou gaan van de oude wijk (en wij er zelfs van zouden profiteren!) mag immers geen lege huls zijn.

 

Woonbehoeften

Iedereen weet dat een nieuwe wijk aanstaande is. Een wijk die vol komt met huizen en vooral flats, want ja, de grond is duur, en hoe meer mensen er wonen, hoe meer gemeente en projectontwikkelaars verdienen en ook: hoe meer mensen kunnen wonen. Dat is natuurlijk fijn, want je zult maar zoeken naar een woning in onze stad en steeds maar ontdekken dat woningen ontbreken. De nieuwe bewoners zullen deels uit onze stad komen en deels nieuwe bewoners zijn. Mensen die vlak bij ons stadscentrum willen wonen, met tal van voorzieningen op loop- en fietsafstand. Een station, een torenhoog Stadhuis, het Eemplein met straks tal van nieuwe restaurants en een pracht bibliotheek, ja, dat is aantrekkelijk voor de aanstaande stedeling. En wellicht komt deze nieuwe inwoner ook in onze wijk voor een boodschap.

 

Recreatiebehoeften

Voor dit alles moet deze stedeling natuurlijk wel in onze wijk kunnen komen, en de Amsterdamseweg is een hindernis. Dat weten we allemaal. Het is lang wachten bij oversteken en het is ook niet een fijn wachten met al de langsscherende auto’s. Eenmaal overgestoken, moet deze aanstaande stedeling lekker door kunnen trappen en als we de plaatjes in het rapport van de Kop van Isselt moeten geloven gebeurt dat langs de Puntenburgerlaan en over de uitnodigende vlakte van het terrein van KVVA. Het rapport van de ontwikkelkaders Kop van Isselt schrijft er niets over, maar de plaatjes, de onschuldige schetsjes, ze zijn er in overvloed. En waarom? Het gaat toch om publieke voorzieningen die in bepaalde fases van een kinder- en volwassenleven ongelofelijk belangrijk kunnen zijn? Het wegnemen van een veld om een fietspad over aan te leggen, het voelt vreemd, wreed ook wel. Moet een wijk willen dat fietspaden een voetbalclub de das omdoen? Want behalve veld 2 is ook het Merwedeveld uit beeld gebracht en lijkt het erop dat KVVA alleen het kunstgrasveld overhoudt. Vreemd, volkssport nummer 1, de meest laagdrempelige sport die er is, lijkt het haasje te worden – of zijn het nietszeggende schetsjes…

 

Plekken om te ontmoeten

In de vitale wijkaanpak schreef men het al: er moeten plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Nu, KVVA is zo’n plek waar dat gebeurt, waar alle soorten mensen samenkomen en samen kunnen voetballen. Dat heet verenigen, dat heet mensen verbinden en dat is iets wat altijd gebeurt, zeker in onze wijk. Daarom behoort volksvoetbalclub KVVA ook tot het immaterieel erfgoed Nederland: het is al decennialang een ontmoetingsplek, horend bij de wijkgeschiedenis, de wijkidentiteit. De gemeente zal dat ook beseffen en daarom is de communicatie van hun kant ook uit zo kruiperig. Doen alsof er niets aan de hand is, doen alsof de oude wijk geen last heeft van de nieuwe wijk … en dan dus een voetbalclub onthoofden voor fietspaden. De schetsjes…

Je kunt natuurlijk zeggen dat de wijk geld krijgt in het kader van de vitale wijkaanpak en dat daarmee ‘ iets anders’ mooier wordt. Zoals bijvoorbeeld een groen park, want dat is hartstikke hip en iets aan het klimaat doen, dat wil men natuurlijk graag. De wijk krijgt dan dit ‘iets anders’ van de gemeente/ de provincie, om profijt te hebben van de nieuwe wijk… Maar feitelijk offert de wijk een publieke voorziening eigenlijk op, in de vorm van een fietspad door een voetbalveld. En wat er met het veld aan de Merwedestraat gebeurt, dat is bij ons ook niet bekend (al zullen de gemeentelijke planologen dat ook al besloten hebben). Transparantie nu onzichtbaar, komt na het besluit.

 

Voorzieningen Kop van Isselt

Al die nieuwe mensen aan de overkant van de Amsterdamseweg, je zou denken dat die ook willen sporten. Natuurlijk niet allemaal voetbal – terwijl ze wel allemaal fietsen en het fietspad gebruiken. Het klinkt dan heel democratisch als dan die fietspaden er wel komen (waar iedereen overheen kan fietsen naar het station of naar de Noordewierweg voor een boodschap – in plaats van het Eemplein) en dat KVVA het haasje moet zijn – want een minderheid in de wijk wil voetballen. Tja. Je kunt ook denken: gegeven een aantal inwoners moeten er bepaalde voorzieningen in de nabijheid zijn, zoals een voetbalclub, zoals winkels, zoals scholen. De nieuwe wijk moet ook ruimte bieden voor die voorzieningen, zodat de druk op de voorzieningen in de oude wijk niet groter worden – je zou dan kunnen komen tot een diverser aanbod: hier voetbalvelden en aan de andere kant, aan de Kop van Isselt, is bijvoorbeeld een nieuwe sporthal en een mooie skatebaan of ‘vaarwater’ voor rubber bootjes. Maar als je het rapport kaders van de Kop van Isselt leest, dan zul je zien dat er op Kop van Isselt, bij die ontwikkelkaders, amper ruimte is voor nieuwe publieke voorzieningen. Ja, een mooie extra groenstrook, maar sociale voorzieningen, zoals een voetbalclub, een tennisclub, nee.

 

Voorzieningen per persoon: modern en voldoende

Wat moet er gebeuren? Het spreekt voor zich dat gekeken moet worden hoe de publieke ruimte in onze wijk en in de nieuwe wijk is, dat deze past bij de beide bewoners en dat de hoeveelheid ruimte per inwoner past bij een Nederlands wijkgemiddelde. Dat aanbod per bewoner moet divers zijn, verrijkend, aantrekkelijk. En ja, dat vraagt ruimte: die hebben we hier in het Soesterkwartier niet – die gaan we ook niet afstaan, lijkt me. De nieuwe wijk moet wel extra voorzieningen bieden en dan kunnen we met de fiets, over de Merwedestraat bijvoorbeeld, naar die nieuwe voorzieningen fietsen – en kunnen zij de stedelingen, naar die van ons komen, zoals de korfbal, de voetbal, de tennis. En ja, dan zou het logisch zijn als de Amsterdamseweg voor een deel door een tunnelbak gaat, zodat we zonder problemen kunnen oversteken. Logisch – en laten we er vanuit gaan dat de gemeenteraad ook vanuit deze logica te werk zal willen gaan. Een constructief en normaal idee – en niet zo lomp als de plaatjes waar Soesterkwartier lek geschoten wordt…

Op het terrein KVVA kan natuurlijk ook naast de voetbalvelden een mooie sporthal worden gebouwd … of kan de kantine verbouwd worden, zodat meer en ander type gebruik ook mogelijk is. Daar moet het gesprek over gaan; niet rare schetsjes die dwars over een voetbalveld lopen. En zo jammer, dat de status van die rare schetsjes niet genoemd wordt. De gemeente zou oprecht moeten zijn: zeggen dat de publieke voorzieningen in onze wijk gemoderniseerd worden en in de nieuwe wijk er ook komen, zodat we ECHT profijt hebben van dat de nieuwe stedelingen bij ons komen en wij bij hun… Mooi samen – echt verenigen en verbinden.

Afijn, de Amersfoortse Courant schreef er over en sprak over een voetbalveld dat was weggekrijt. Niemand zit te wachten op ‘onzalige’ niet transparante plannen. Het zou goed zijn als de gemeenteraad dit ook aangeeft. Publieke voorzieningen: het is een gezamenlijke klus, waar de Kop van Isselt een steentje aan kan gaan bijdragen zonder die in onze wijk aan te tasten.

Marc den Elzen – publicist en voetbalvoorzitter; hij schreef vorig jaar voor de wijkwebsite bijvoorbeeld over de weg die dwars door het monumentale groen ging en voor de Stadsbron over een omgevingsvisie voor Amersfoort en omstreken