Omgaan met verlies

Maandag 7 februari 2022 | 19:15 – 21:15 uur | Satelliet 10 Amersfoort

Informatieavond voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en mantelzorgers, hun omgeving, familie en vrienden.

Tijdens deze avond gaan we in op verlies en rouw bij ziekte. Dit heeft invloed op je leven voor zowel de getroffene als de naaste. Hoe is het om afscheid te nemen van je vroegere leven; van onbevangenheid, jijzelf en de ander blijken te zijn veranderd. Je moet je toekomstverwachtingen bijstellen, op veel levensgebieden lijd je verliezen.

Kirsten Bollen en Marlous van de Bunt, coach- en rouwbegeleiders zullen deze avond inleiden. Na een korte pauze gaan de mensen met NAH en de mantelzorgers in een vertrouwde omgeving hier verder over praten. We bespreken met elkaar hoe je zorgt voor je eigen gevoelens, voor je rouwproces, voor je eigen wensen en verlangens? Waar zit je veerkracht die je nodig hebt om door te gaan?

Heeft u interesse of wilt u zich aanmelden neem dan contact op met:
Peter Laseur, Hersenletsel.nl
Tel: 06-15296044 Mail: laseur17@casema.nl
Sytske Stoop, mantelzorgcoördinator Indebuurt033
Tel: 06-53588846 Mail: mantelzorgers@indebuurt033.nl

kosten: gratis