Zaterdag 20 oktober, Deze dag presenteerden 2 heren van de SK Buurtbestuurders het plan: “om de wijkplannen breder en helderder in beeld te brengen”, aan het boven-stedelijk – stadsbrede buurtbesturen – overleg.

Normaal zitten de heren aan de andere kant van de tafel en mogen ze veel luisteren en vragen stellen. Vanmorgen was het dan ook wat onwennig voor Ton en Jan-Herman. Zij mochten namens het Buurtbestuur Soesterkwartier een plan presenteren dat de herkenbaar maakt wat er in de wijk gebeurd.

Net zoals een slager die zijn eigen vlees niet moet keuren, wilde het buurtbestuur dat een andere groep mensen nadenkt over de vraag of het financieel verantwoord is en de kans dat het idee waaruit het plan ontstaan is, kans van slagen heeft. Na 9 november weten we of we volgend jaar het geld krijgen om dit plan te mogen/ kunnen uitvoeren.

Onderstaand de oorsprong van het plan, het plan en het te bereiken doel daarmee uitgelegd door Ton en Jan-Herman.

Samenwerken, hulpvaardig zijn, informatie en communicatie. Dat zijn thema’s waar we het over gaan hebben.

Door de samenwerking staan wij, buurtbestuur Soesterkwartier nu voor jullie om dit plan te verdedigen. De samenwerking tussen het buurtbestuur en andere organisaties in de wijk maakt dat wij vertrouwen hebben in de uitvoerbaarheid van dit plan. Ook de samenwerking met de lokale autoriteiten en de gebiedsmanager van de gemeente (Elbert Spek) onderschrijven dit vertrouwen.

Het Sociaal (Openbaar) domein is de plek waar hulpvaardigheid ontstaat. Hulpvaardigheid is elkaar helpen, maar ook zaken verduidelijken. Als iemand iets niet snapt proberen wij het met voorbeelden uit te leggen. We kennen allemaal de uitdrukking wel ” beelden zeggen meer dan woorden”. Dat brengt ons ook bij het plan dat voor u ligt.

Een beeldend plan dat alle lagen van de bevolking moet aanspreken, dat is het doel van het sociale wijkplan. Van laag geletterden tot hoog opgeleid. De afgelopen jaren hebben we op diverse manieren aandacht besteed aan het wijkplan, onder andere door wijkbijeenkomsten.

Voor het eerste jaar is het niet meer dan een “plat” plan geworden. Gezien de bestede tijd was er ook niet meer haalbaar.

Voor het tweede jaar hebben we een wijk brede enquête gehouden, met een pracht plan. Dat is samen gevat op een A4tje. Deze werd door iedereen als hulpvaardiger bevonden. De twee-deling in de wijk, van mensen die het plan snappen of niet, wordt daardoor al een stuk minder.

Voor het derde jaar willen we het hele jaar door op beeldende en een voor zichzelf sprekende manieren aandacht vragen voor het wijkplan. Dat doen we op 3 manieren:

  1. Youtube fimpjes, minstens 8 (voor iedere thema 1). Waarin we de bewoners en initiatiefnemers aan het woord laten. Wat hebben ze gedaan? Hoe reageert de bewoner hier op?
  2. Informatie borden gebruiken, in de publieke en commerciële ruimtes zijn genoeg informatie borden te vinden. Samen met lokale vormgevers willen we 8 posters maken die iedereen moet prikkelen om na te denken over de thema’s in de wijk.
  3. Twee kubussen bij de Emmaüskerk, in het hart van het Soesterkwartier. De Emmaus kerk kent iedereen in de wijk. En is een plek die in ontwikkeling is. Hier is de samenwerking met het buurtbestuur op hoog niveau. Zij – de mensen die staan voor “het Hart van het Soesterkwartier – willen graag samen met ons de kubussen op die plek hebben.
    1. De kubussen voldoen aan alle eisen die de gemeente stelt aan: hufterproof zijn, weer en wind bestendig.
    2. De kubussen zullen door lokale artiesten worden beschilderd in de 8 thema’s.

de redactie.