belgenmonument-amersfoortEen lang vergeten maar bevlogen tijd, was de periode 1914/ 1918 genaamd de 1e wereldoorlog. Nederland was officieel neutraal en waren niet actief tussen de strijdige partijen Duitsland / Oostenrijk en België + omliggende landen.

Ons land herbergde in deze oorlog een veelvoud aan Belgische vluchtelingen.

Op 28 juli 1914 verklaarde Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Servië. Twee weken later barstte de Grote Oorlog uit en aan het einde van 1914 waren er al 10 Europese landen met elkaar in oorlog en waren er tussen hen al 22 oorlogsverklaringen afgekondigd.
Het keerpunt in de oorlog kwam toen de Verenigde Staten van Amerika op 6 april 1917 aan Duitsland de oorlog verklaarden. Tot dat moment waren er 41 oorlogsverklaringen afgekondigd. De oorlogsverklaring van de USA was de tweeënveertigste op rij. Daarna zouden er nog 20 volgen van staten die kunnen worden gekenschetst als ‘nakomers’: voorbeelden hiervan zijn Panama, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Haïti en Honduras. Vaak waren deze landen politiek of economisch afhankelijk van de Verenigde Staten die een neutrale houding van deze landen als te vriendelijk zou beschouwen tegenover Duitsland. Een neutrale staat kon immers handelsbetrekkingen onderhouden met de vijand Duitsland en een schuilplaats bieden aan onderzeeboten waar ook brandstof kon worden ingeladen. De oorlogsinspanning van deze landen was meestal zeer gering of uitsluitend van symbolische aard.  In totaal zijn er dus tijdens de oorlog  62 oorlogsverklaringen afgekondigd.

dsc_6857Ook het Soesterkwartier herbergde “Belgen” waarbij benadruk wordt dat er ongeveer een 1200 vluchtelingen zijn opgevangen. Die waren aan alle kanten van harte welkom in huizen en zelf in een naarstig gebouwd vluchtelingenkamp in de Bokkeduinen ( nu weer achter het klooster een prefab opstelling,( niet zijnde een tentenkamp)  De geschiedenis herhaald zich ).

dsc_68598 oktober vond in het Wijkmuseum in de Bonifatiusstraat de opening plaats van een tentoonstelling over deze gruwelijke tijd, waarbij het Soesterkwartier zich heeft ingezet voor de opvang van de Belgen. Wethouder Fleur Imming kwam op zaterdagmiddag om deze op officiële wijze te openen. Maar eerst je auto parkeren is een probleem in een straat waar vergunningen van toepassing zijn en ook een Wethouder mag niet zonder vergunning parkeren. Dus dat werd een stukje lopen.

dsc_6867Gezina Tuinstra, conservator van het Wijkmuseum heette een ieder welkom. Het was dan ook behoorlijk druk, met onder meer bekende persoonlijkheden uit de wijk

In haar toelichting van die tijd, memoreerde ze de familie van Drie, waarvan de nakomelingen aanwezig waren.dsc_6869 Deze familie van Drie, heeft in die bewuste oorlog diverse Belgische vluchtelingen opgevangen en onderdak verschaft. < Kleindochter en kleinzoon van de bewuste “Opa van Drie”waren aanwezig.>

De Wethouder die hierna enige woorden tot de bezoekers richtte vermeldde het feit dat ze geen vergunning had om te parkeren en voorts de enorme gastvrijheid van het Soesterkwartier in die tijd.  Refererend naar de actiebereidheid van het Soesterkwartier, was en is de saamhorigheid nog steeds aanwezig.

dsc_6889De Wethouder had ook een presentje voor Gezina, namelijk een porseleinen versie van het Belgenmonument wat op “de Berg”staat. ( Bergkwartier).

De tentoonstelling is voor het merendeel ingericht met artikelen, voorwerpen, helmen, uniformen en een replica ( mini) tank ( geschonken door Hanneke Molenaar) die echt werkt. Ook kunt U zien waar de vluchtelingen in de wijk waren gehuisvest.

dsc_6852Het geheel werd opgeluisterd met grote schalen, hapjes mede in de kleuren van de Belgische Nationaliteit .Waaronder snoepjes in de vorm van “Manneke Pies “.

De Wethouder merkte wel “en passant” op, dat zij aanstaande maandag 10 oktober in gesprek zal gaan met haar collega Wethouder Hans Buijtelaar over het parkeren voor het Wijkmuseum, daar moet een oplossing voor komen.knipselderftgyhj

Ondanks de gezelligheid, moest de Wethouder weer verder om de Wagenspeelplaats te gaan openen, waar met smart op haar werd gewacht. ( zie wijkwebsite).

Verslag Redactie

Foto,s Nel Groenendijk.