dsc_6944Amersfoort Aangenaam, een kennismarkt voor nieuwe inwoners van Amersfoort.

Met een dagje  geheel verzorgd “idee”kwamen 8 oktober zo,n 250 nieuwe Amersfoorters kennis maken met de stad Amersfoort. Daartoe waren rondleidingen georganiseerd die in groepen door de stad werden begeleid. Karakteristieke punten zullen ongetwijfeld aan de orde zijn geweest.

In de middag was de Raadszaal afgeladen vol, waar zij door een deel van het College weren ontvangen en toegesproken.

Voor de wijken, was er de kans in de Observant, “iets”van bewonersinitiatieven te laten zien, waaronder onze eigen wijkwebsite.

Ook een deel sport en cultuur was aanwezig.

Op zaterdag 8 oktober organiseert de gemeente weer een bijeenkomst Amersfoort Aangenaam. Nieuwe inwoners maken hier kennis met de stad, de gemeente en het gemeentebestuur. Wilt u zich als organisatie of trekker van een initiatief ook presenteren aan de nieuwe inwoners? Meldt u zich dan aan voor een plek op de informatiemarkt.

De informatiemarkt is op 8 oktober van 14.15 uur tot 15.30 uur in stadscafé De Observant. Voor deelnemers aan de markt is een tafel beschikbaar. Voor overige faciliteiten (zoals presentatiemateriaal) moet u zelf zorgen. Tijdens de informatiemarkt kunt u een groep van ongeveer 250 nieuwe inwoners van Amersfoort informeren over uw organisatie.

dsc_6935Ruim van te voren was aangegeven dat de wijkwebsite aan zou sluiten bij Bewoners033, samen met de stichting Amersfoort Zuid. Na enige e-mails en bevestigingen werd het een verrassende middag.

Voorzien van het nodige promotie materiaal over het Soesterkwartier, toog ons redactielid Nel Groenendijk naar de Observant. Van enige registratie bleek niets aanwezig te zijn. Tafels waren allemaal bezet of al ingevuld en van aansluiten bij bewoners 033 bleek al helemaal geen mogelijkheid te zijn. Onze vrijwilligster werd aan tafel gezet bij  “het Gilde”, zijnde de mensen die rondleidingen geven in de stad.

Nu weet onze verslaggeefster veel van de stad, maar dit was niet de bedoeling. Maar om toch beslagen ten ijs te komen, werd de tafel beplakt met fotomateriaal van het Soesterkwartier .

dsc_6941Gelukkig bleven veel mensen staan bij de fotocollectie waarbij over en weer het gesprek werd aangegaan. Het leidde in ieder geval tot positieve reacties en de visitekaartjes waren al snel op.

Een oproep aan de bezoekers om 15.15 uur zich naar de bar te begeven, alwaar Hans Buijtelaar een speech zou houden, werd door de “standhouders” niet als een “goed”moment ervaren. Immers ze waren allen druk in gesprek.

Om 16.15 uur werd er opgeruimd en waar er eindelijk even ruimte om wat te drinken te halen met de verkregen consumptiebon, helaas de bar was gesloten.

dsc_6952Algemeen: Amersfoort Aangenaam is een goed idee en de uitvoering zal met de beste bedoelingen worden gedaan. Organisatorisch is er wat betreft “de Wijk presentaties”nog veel te verbeteren.

Ook bleken diverse tijden van aanvang en sluiten te zijn gehanteerd, waardoor het een rommelige uitstraling kreeg.

De redactie

Foto,s Nel Groenendijk.