dsc_1981Amersfoort 9 oktober 2016, om 16.00 uur verzamelen zich een 20 tal belangstellenden cq bestuursleden en medewerkers van de Verkeerstuin, zich in een vergader-ruimte van het monumentale pand. Onder hen Jochem Straver; Fabian Brökelmann; Dico Kuijper en Joke Sickmann.

Een oproep in op de facebook pagina om over het voortbestaan te praten en hetgeen de status van de onderhandelingen momenteel is.

Door Jochem en Fabian werd wisselend de situatie beschreven waarom de Verkeerstuin zich bevindt. Onderhandelingen met de NS en de verkopende partij zorgen nu voor het maken van keuzes. In 3  scenario’s werden de bedachte stellingen aangegeven.

dsc_1985

A; Een mogelijk voorstel is: De verkeerstuin wordt opgedeeld/ verkleint, waarbij een scheidingsmuur wordt opgetrokken in het pand. Het gedeelte grenzend aan de Samenwerkplaats” wordt dan afzonderlijk verkocht. De andere zijde wordt dan verbouwd tot verkeerstuin. Inhoudende, nieuwe toiletten/ keuken en toegangswegen. Voor dat geheel is een huurprijs genoemd, die uiteindelijk de gebruikers dienen op te brengen. Maar garanties op langdurig gebruik zijn er niet.

dsc_1377

B: We doen niets en er veranderd niets. Een ideale optie, maar niet haalbaar. De opzeg termijn met de NS is een maand, dus zeer fragiel.

dsc_6550-nef

C: Participatie met omliggende gebruikers /kopers/huurders. Samenwerken met de andere partijen.

Over de 3 scenario’s konden de aanwezigen op en aanmerkingen geven, door hun visie op het desbetreffende scenario te plakken.

csc_1991Voorafgaand, werd door de “hoedster”van de Wagenwerkplaats, Joke Sickmann vragen gesteld. Met name citerend, uit haar ruime archief stukken, kon zij een aantal zaken aangeven, daarmee aan tonend dat er door de NS en onderhandelingspartij, cq de Gemeente Amersfoort nog wat te bespreken is.

De redactie heeft gemeend, deze door Joke vermeldde stukken, niet te citeren om de onderhandelingen niet  te beïnvloeden.

Ten aanzien van de toewijzing als Cultureel Erfgoed van het gebouw waar de verkeerstuin zich bevindt, als Rijksmonument zijn naar mening van Joke “fouten”dan wel oneigenlijke begrippen ontstaan. De vraag of dit in die tijd willens en wetens is geschiedt is moeilijk te beantwoorden.

dsc_1987Kortom: een groep enthousiaste mensen, denken en doen mee om te pogen de verkeerstuin en wagenspeelplaats te behouden voor de toekomst. Naar mening van deze auteur is het vermelden van de gedane keuzes en opmerkingen, niet in het belang van de onderhandelende partijen. De transcriptie  hiervan is wel bij de redactie bekend.

Wel geld uiteraard dat alle hulp, zowel van vrijwilligers, als financieel draagkrachtige instanties, zeer welkom zijn. U kunt zich melden bij info@verkeerstuin.info.

Redactie Wijkwebsite

Karel van Rooy.