Wijkmuseum 29 april 2017. Een aantal inwoners komen naar het Wijkmuseum om een “lezing”te horen en te aanschouwen over het wel en wee van het Rode Kruis. In het kader van de doorlopende voorstelling “van  wieg tot graf”, is de voorgaande maanden al een tweeling geboren, zijn de facetten van de “thuis”bevalling uit de jaren 50/60 aan de orde geweest. Heeft het Rode Kruis al een presentatie gegeven over de zorg uit die jaren. En nu was aan Jeannette Heerschop, instructrice namens het Rode Kruis gevraagd eens te komen vertellen “: hoe het zo gekomen is”met de oprichting van het Rode Kruis.

Een 20 tal bewoners had om 14.00 uur plaats genomen. Gezina Tuinstra, Conservator bij het Wijkmuseum ( ze is weer terug na een ziekte), opende deze bijzondere bijeenkomst. Jeanette nam het publiek mee naar de jaren 1900 ( eigenlijk 1863) alwaar de eerste officiële door de overheid geregelde dienst “het Rode Kruis” wordt genoemd. Het eerste Oranje boekje uit 1909 ziet het levenslicht en naar blijkt, is Janette een fervent verzamelaarster van EHBO boekjes van het Rode Kruis ( Oranje Kruis).

De vele jaren van uitgifte’s van EHBO boekjes volgt, onder de vlag van het Rode Kruis. Terwijl in 1923 de regering een streep zet onder de veelvoud van instructies. Het Oranje Kruis is de nieuwe naam en opnieuw worden er jaren achtereen cursusboeken geproduceerd

Aan de hand van diverse voorbeelden, werd aangetoond, dat gaande de tijd ook de zienswijze van de EHBO drastisch wijzigde. Daar waar “in den beginne” de EHBO lessen begonnen met hoe het menselijk lichaam was samengesteld, vindt je nu daar niets meer van terug. Daar waar je vroeger de grote en kleine bloedbaan als aankomend hulpverlener moest kunnen dromen, is daar nu nagenoeg niets meer van terug te vinden.

De stapel boekjes groeide en groeide. Het bleek dan ook dat er in de afgelopen eeuw een lawine van Eerste Hulp aanwijzingen, dan wel de uitleg daarvan is uitgegeven. Los daarvan zijn er bij het Rode Kruis ook nog eens edities verschenen, over de EHBO in oorlogstijd. Sport EHBO. Nood bevallingen etc etc etc.  Te veel om op te noemen, alhoewel Jeanette  wel de essenties aangaf.

Concentrerend op twee zaken: Verstikking en Reanimatie, werden deze twee thema’s nader belicht. De in oud Nederlands geschreven teksten, zijn op zich zelf al fraai om aan te horen, alleen de omschrijving van de aangeboden werkwijze bij verstikking gaf wat vraag tekens. Zoals; ” Open de mond van het slachtoffer, trek de tong er uit en bind deze vast met een doek, touw of ander materiaal.  Dat de gebezigde werkwijze gaande de jaren steeds werd aangepast, mogen dan toch wel “gelukkig” genoemd worden.

Een ander probleem deed zich voor dat de omliggende landen, andere methoden hanteerden bij bv brandwonden, dan in Nederland. De Europese unie heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, zodat in elk ander land dezelfde hulp en middelen worden gebruikt bij ongevallen.

Het huidige cursusboekje van het “Oranje”kruis, is dus ook niet meer oranje maar blauw en bevat alleen nog maar daadwerkelijke lesstof over herkenbaarheid en te doen dingen. Of te wel, het is belangrijk een bloeding te stelpen, het hoe en waarom, is niet meer van toepassing.

Gezien de toch wel uitgebreide  bron van gegevens, werd er even gepauzeerd

Na een kopje koffie of thee, werd de aandacht verlegd naar de praktische kant, wat mag heten “reanimatie”. De twee slachtoffers op de grond waren de pineut. In dit geval twee technische poppen, waarbij bij de ene goed te zien was, wat er gebeurde bij het beoefenen van het inblazen van lucht. De diverse wijze van beademing, of het vrij maken van de luchtwegen. Terwijl de andere pop, meer de modernere versie was, waar een computer kon mee kijken, hoe een hulpverlener aan hartmassage doet.

De uitleg van een AED, was is goede keuze, met belangstelling werd een praktijkvoorbeeld nagebootst en de werking van de AED gedemonstreerd.

De middag werd om 16.15 uur afgesloten met een klein dankwoord van Gezina waarbij een bos bloemen aan Jeanette voor haar historisch verhaal, werd overhandigd.

Verslag en foto’s Karel van Rooy.

Foto Impressie.