Er is niets meer dat de aanleg van de fel omstreden nieuwe rondweg door het westen van Amersfoort kan tegenhouden. De hoogste bestuursrechter heeft dinsdagochtend nagenoeg alle bezwaren van tafel geveegd.

Door de uitspraak van de Raad van State in Den Haag krijgt de nieuwe verbindingsweg tussen de Stichtse Rotonde en de Amsterdamseweg definitief groen licht. Het bestemmingsplan dat afgelopen september voor de rechter werd aangevochten door bewoners, bedrijven en belangengroeperingen is nu onherroepelijk is geworden.

De Amersfoortse verkeerswethouder Hans Buijtelaar (VVD) is ‘heel erg blij’ met de uitspraak, maar klopt zichzelf niet op de borst. ,,Nee, er staat hier geen taart of champagne klaar,’’ laat hij direct na bekendmaking van de uitspraak weten. ,,Het is natuurlijk wel goed nieuws voor de gemeente dat we nu door kunnen.’’

Buijtelaar vindt het belangrijker dat de Raad van State zich ‘zo serieus en uitgebreid’ heeft verdiept in de materie en alle bezwaren. ,,De uitspraak bevestigt voor mij dat wij als gemeente hier uiterst zorgvuldig mee zijn omgegaan. Dit dossier heeft natuurlijk ongelooflijk veel tijd en inspanning gekost en ik ben blij dat zich dat nu toch uitbetaalt.’’

Toen Buijtelaar acht jaar geleden wethouder werd in Amersfoort, besloot hij dat er knopen moesten worden doorgehakt over de al decennia slepende discussie over het nut en de noodzaak van een westelijke verbindingsweg door het Bergkwartier Noord en het bosgebied Birkhoven/Bokkeduinen.

Verzet

Het verzet in de stad tegen de plannen voor meer asfalt was groot. Hij kreeg te maken met protesterende buurtbewoners en politieke partijen, bedrijven als Amvest (klooster Ter Eem) en het Dierenpark Amersfoort en de koepel van belangengroepen SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort).

De voorzitter daarvan, Peter de Langen, is uitermate teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State. Omdat de rechter er lang over deed om tot een uitspraak te komen, had hij nog hoop dat een of meerdere bezwaren van zijn belangenorganisatie gehonoreerd zou worden. ,,Maar dit is een betreurenswaardig besluit,’’ zegt hij.

De Langen wijst nog wel op één punt uit de uitspraak. ,,Het bezwaar tegen een hogere geluidsbelasting voor een woning nabij het beoogde tracé is wel toegewezen. Daar moet dus nog iets aan gebeuren.’’

De SGLA-voorzitter herinnert er ook nog aan dat hij bezwaar heeft gemaakt bij de provincie tegen een ontheffing van de Flora- en Faunawet voor de aanleg van de westelijke rondweg. ,,Die uitspraak moet nog komen, en ook daarom kunnen we nog naar de bestuursrechter en de Raad van State.’’

Verkeerswethouder Buijtelaar houdt daar niet serieus rekening meer mee. ,,Wij gaan nu met Pro Rail om tafel voor de aanleg van een tunnel onder het spoor bij de Vlasakkers. Dat is het eerste werk dat moet gaan plaatsvinden voor de aanleg van de weg. Ik verwacht dat we over anderhalf jaar de eerste paal daarvoor kunnen slaan.’’

Bron Leo de Vries