Bos Birkhoven 8 april 2017. Vanaf 12.00 uur is het restaurant  “Out 2 Eat ” voor het Bosbad ingericht als voorlichtingscentrum van het project ” Westelijke ontsluiting “, ook wel de  Westtangent genoemd. Op grote flyers wordt vermeld wat de compensatie zal zijn van natuur die door de aanleg van de nieuwe route wordt aangetast. Wat te doen met de Hazelworm, ringslangen en vleermuizen. Het antwoord werd op deze middag gegeven, middels een diapresentatie ( doorlopend) en rondleidingen door het Bos Birkhoven.

Van de zijde van de Vereniging Behoud Bos Birkhoven, was aangekondigd, deze middag te beschouwen als het afscheid van dit stuk flora en fauna.

Portefeuillehouder  is deze materie” Hans Buijtelaar” Wethouder en Loco Burgemeester van de gemeente Amersfoort, kwam hoogst persoonlijk het opening’s protocol doen.

Een 10 tal belangstellenden hadden zich voordien binnen in het restaurant verzameld. Al vast kijkend en studerend op de vele voorbeelden die aan de wand hingen. Met als blikvanger een 3 x 1.5 meter lange tekening van de hele Westelijke ontsluiting.

Wethouder Buijtelaar, memoreerde in zijn openingsspeech de vele protesten/ bezwaarschriften die tegen dit voorstel waren ingediend. En zoals hij opmerkte, er liep nog een procedure bij de Raad van Staten, om nog eens te kijken of de procedure  “wettelijk” correct was verlopen.

Met alle bezoekers, rond de enorme tekening geschaard, legde hij nog eens uit welke compensaties er worden gedaan om het natuurbehoud te garanderen. Zo als er op de plaats van de huidige spoorwegovergang BW laan een ecoduct komen voor de dieren. De op de tekening aanwezige “kronkelige”rode lijnen, waren niet het gevolg van een dronken planoloog die en fietspad ontwierp, maar het feit dat dit fietspad om bestaande “oude” bomen wordt aangelegd. Ongebruikelijk was, dat er in de gemeente Soest grond is aangekocht om aan natuurcompensatie te doen. Aan de  Melksteeg zal een nieuw stuk bos worden gecreëerd wat normaliter op het grondgebied van Amersfoort zou moeten ontstaan. Langs de doorgaande weg, zal de berm dusdanig worden ingericht dat de dieren hier optimaal gebruik van kunnen maken. Er is een aanvang gemaakt met het ophangen van “vleermuiskasten”, wordt de “bunker”op de parkeerplaats van het Bosbad ingericht voor vleermuizen en gaat de fietstunnel onder de Amsterdamseweg dicht. Eveneens bedoeld voor de vleermuizen. Gedurende de rondleidingen, konden er verdere vragen worden gesteld aan de “stads”bioloog .

Van de zijde van de Vereniging Behoud Bos Birkhoven, was een vragensteller die alsnog het woord vroeg. Of de Wethouder op de hoogte was, van de aanwezigheid van twee wolven in het gebied. Juist op de rand van het achterliggende bomen en zandverstuivingsgebied aan de Vlasakkers, zaten twee wolven. Dit trok vele hondenbezitters aan, die kennelijk willen weten of er overeenkomsten te bemerken zijn.

Zowel de Wethouder, als de andere aanwezigen, keken nog al raar op tegen deze wetenschap van wolven.Hierover was niets bekend. Nadat duidelijk werd dat de wolven, die bedoeld waren achter het hekwerk van de dierentuin zaten , werd er weer geruststellend geantwoord. Bedoeld werd dat deze twee wolven een dermate “buiten”plek hebben, dat dit dreigende over komt naar de achterliggende natuurvelden.

Betrokken vragensteller zal in contact worden gebracht met het Dierenpark. Hierna vertrokken de belangstellende in groepjes naar de rondleiding.

Naar verluid moet een en ander in 2021 gereed zijn.

Verslag en foto’s Karel van Rooy.

foto impressie klik hier.