Op 8 april was er in het kader van de expositie Gezondheidszorg toen en nu de focus gevestigd op het Rode kruis, een non profit organisatie die bestaat uit donaties en giften.  Er was koffie in RODE bekertjes en echte ‘rode kruis’ koekjes voor iedereen en werd dan ook gretig afgenomen.  Gezina Tuinstra heette de aanwezige welkom, in het bijzonder Jan Carel van Dijk.

Jan Carel van Dijk van het Rode Kruis vertelde op een zeer prettige en onderhoudende wijze over het Rode Kruis, de aanwezige zaten geboeid te luisteren en je kon de beroemde speld horen vallen.

De voorzet werd gegeven door de rijke bankier Henri Dunant die in 1859 op het slagveld van Solferino de gewonden probeerde te helpen ongeacht of dit nu vriend of vijand was hij vond dat er een organisatie moest komen die niet partijdig was en onafhankelijk hulp moest verlenen. Op 22 augustus 1864 werd het Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden bij de legers te velde in oorlogstijd ondertekend, Nederland was één van de ondertekenaars. Op 19 juli 1867 tekende koning Willem III op Paleis Het Loo het besluit voor de Nederlandse afdeling: “Er zal zijn eene Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, hetzij Nederland er al dan niet in betrokken is.”  Prinses Margriet is sinds 2010 erevoorzitter van deze vereniging. Sinds 22 november 1910 is er ook een afdeling in Amersfoort actief.

Volgens de Verdragen van Genève mag het Rode Kruissymbool alleen voor de volgende zaken en personen worden gebruikt:

  • faciliteiten voor de verzorging van gewonde en zieke militairen,
  • militair medisch personeel en uitrusting,
  • militaire geestelijke verzorgers
  • het Internationale Comité van het Rode Kruis, de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen en de verschillende nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen.

Het gebruik van het Rode Kruisembleem is in Nederland beschermd door het Wetboek van Strafrecht.

Jan Carel memoreerde verschillende zaken waar het Rode Kruis bij betrokken is zoals het beroemde blaren prikken bij de vierdaagse in Nijmegen, ondersteuning bij grote evenementen, nationale rampen en hulp in binnen en buitenland giro 555 is hier ook een voorbeeld van. Ook in Amersfoort is er een afdeling van het Rode Kruis deze is gevestigd aan de Columbusweg 30. De vereniging is twee auto’s rijk, die voor veel evenementen worden ingezet. Wilt u informatie over het Rode Kruis en het vele goede werk wat ze doen kijk dan eens op hun website: www.rodekruis.nl/afdeling/amersfoort

Na afloop kreeg Jan Carel een kleine blijk van waardering uit handen van voorzitter/conservator Gezina Tuinstra een attentie.

 

Foto’s en Verslag: Ton Schimmel

Reportage klik hier.