Amersfoort 3 april 2019. Het Leerklooster is vanavond het devote decor van   vóór- en tegenstanders van de westelijke ontsluiting. Buiten op het uitgestrekte terrein zijn een aantal mannen met gele vestjes en portofoons. Bezoekers per auto/fiets of lopend worden aan elkaar gemeld. Netjes worden mensen naar een parkeerplaats geleid.

Het is 18.30 als Uw verslaggever zich al binnen de kloostermuren begeeft. Binnen heerst een serene rust. Leerlingen van de Hotelschool nemen de honneurs waar. De correcte wijze en uitstraling geeft een goede verwelkoming. Met een onmiddellijke vraag waar mee men van dienst kan zijn. Namens de organisatie van deze avond, treed een gastvrouw naar voren verwijzend naar de expositie ruimte, onderweg een kopje koffie aannemend.

De grote kapel is de entourage van de presentatie Westelijke ontsluiting. Een plaats van bezinning en rust. In deze devote sfeer is de presentatie gestalte gegeven. Tafels met tekeningen, met staand ernaast de omschrijving. Beginnend in de looproute ervaart men het tijds aspect. Verdeeld in deze omgeving zijn een aantal tafels opgesteld met ieder een eigen thema. Zo daar is de fietsroute BW laan naar de flyover bij de Bokkeduinen. Of de geschetste vormen voor het autoverkeer. De tunnelbak en aanpassingen in de omgeving.

Een roulerende diapresentatie laat een beeld zien van de compensatie’s die worden gedaan voor de flora en fauna, En aan alle tafels is specifieke uitleg van een deskundige.

Na 19.00 uur wordt het al snel drukker en drukker. Belangstellenden uit de verschillende gremia komen een kijkje nemen. Voor en tegenstanders mengen zich in alle rust door elkaar, de uitleg van de organisatie aanhorend. Vragen worden uiteraard gesteld en beantwoord.

De gekozen locatie zorgt op zich al voor een respectvolle benadering en wordt dan ook als zodanig door de bezoekers gehanteerd.  In alle gemoedelijkheid en rust presenteert zich deze avond vanzelf.

Los van het feit of men “tegen”de westelijke ontsluiting is, de bomenkap of aantasting van bos Birkhoven en Bokkeduinen, dan wel voorstander is van deze aanleg, de uitvoering is een feit. Met de wetenschap dat er met name van de natuur compensatie er nog vele vragen zijn en de meeste vragen dan over deze aanpassing zijn gemaakt.

Planologisch is in ieder geval getracht in beeld te brengen, welke maatregelen men gaat nemen om “de natuur”te hertellen. Ook hier zullen de meningen verdeeld zijn gezien de uitgebreide geschiedenis van actievoeren/ rechtzaken en protestvormen.

De geplaatste laptop waar men zich kan inschrijven voor de nieuwsbrief, wordt in ieder geval druk gebruikt en er ontstaat zelfs een wachtrij. De behoefte om op de hoogte te blijven is duidelijk groot.

 

Besluitend met een laatste gesprek met de gastvrouw over deze avond die toch wel vol verwachting was over de opkomst en samenzijn van vóór en tegenstanders een slot woord had “Dit heet democratie”

De toeloop naar het Klooster bleek nog steeds gaande, dus aan belangstelling geen gebrek.

Ondergetekende wordt op keurige wijze weer de weg gewezen naar een weg met toch wel troosteloze aanblik door de gekapte bomen, realiserend dat de ingeslagen weg een definitieve is.

 

Karel van Rooy

Foto impressie klik hier.