De burgemeester en de wethouders van de gemeente Amersfoort en onder andere de directeuren
van de Bibliotheek Eemland, Scholen in de Kunst en SKA lezen op 15 april voor op scholen en
peutergroepen. Hiermee sluiten de gemeente Amersfoort en Baarn aan bij de landelijke actie ‘Geef
een (prenten)boek cadeau’. Op initiatief van de gemeentes krijgen alle kinderen in de kleuterklas
én alle kinderen tussen 2 en 4 in de kinderopvang het prachtige prentenboek ’Kikker is Kikker’
cadeau.

Het landelijke initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle kinderen in Nederland
en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de allermooiste kinderboeken. Daarom is het prentenboek
‘Kikker is Kikker’ tijdens de actie voor 2 euro te koop in de boekhandel. De gemeenten Amersfoort en
Baarn grijpen het initiatief aan voor een stadsbrede impuls voor leesplezier en voorlezen.

De gemeente financiert de aanschaf van meer dan 9000 ‘Kikker is Kikker’ boeken om peuters en kleuters
hiermee te verblijden. Door dit prentenboek cadeau te doen, willen de organisaties die zijn
aangesloten kinderen, ouders, grootouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers laten zien
hoe belangrijk én leuk voorlezen is. Onder het motto ‘033 leest voor’ en ‘035 leest voor’ hebben
verschillende samenwerkende organisaties de handen ineen geslagen.

Op 15 april klinkt het startschot voor de actie. Dan lezen de burgemeester en zeven wethouders, en
onder andere de directeur van Bibliotheek Eemland, de directeur van Scholen in de Kunst en de
directeur van SKA op scholen en peutergroepen voor waarna de boeken worden verspreid.
Daarnaast worden er via de website www.033leestvoor.nl tal van leuke creatieve activiteiten rondom
Kikker voor proffesionals en ouders gedeeld.

Gemeente Amersfoort, Gemeente Baarn, de Bibliotheek Eemland, ABC, VoorleesExpress, de
Bibliotheek Eemland, Boekhandel Veenendaal, De Algemene Boekhandel, MBO Amersfoort, Scholen
in de Kunst en verschillende scholen en kinderopvangorganisatie zetten zich gezamenlijk in om
Amersfoortse en Baarnse ouders en professionals die met kinderen werken te inspireren vaker voor
te lezen. Donderdag 18 april sluit de actie af met een voorleesrecordpoging: aan alle ouders wordt
gevraagd hun kind(eren) om klokslag 19.00 uur voor te lezen of de recordpoging in de Bibliotheek bij
te wonen.

Waarom voorlezen?
Voorlezen is heel belangrijk voor de (taal)ontwikkeling van kinderen. Het effect op
woordenschatontwikkeling is onevenaarbaar. Lezen en voorgelezen worden opent daarnaast een
wereld van verhalen die de fantasie prikkelen en vensters openen naar nieuwe avonturen, mensen
en culturen. Het doel van 033leestvoor is voorlezen en de creatieve activiteiten die je kunt koppelen
aan boeken weer op iedereen zijn netvlies te zetten.
Over ‘Kikker is Kikker’

‘Kikker is Kikker’, een boek van de Nederlandse schrijver Max Velthuijs, is een echte klassieker. Het
laat kinderen op grappige wijze zien dat iedereen anders is, maar dat dát nou juist zo leuk is. Je bent
goed zoals je bent! Bovendien is het prentenboek Kikker is Kikker een heel goed startpunt voor
allerlei creatieve activiteiten en is het een aanleiding om met kinderen hun talenten te ontdekken.