De negen wijkteams die sinds begin 2015 actief zijn in Amersfoort doen goed werk, maar er zijn zeker nog verbeteringen Dat concludeert de rekenkamer Amersfoort.

De rekenkamer suggereert na onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de wijkteams dat het de bekendheid van de wijkteams ten goede zou komen, als er een inloopspreekuur zou komen. Ook moet de gemeente de vinger aan de pols houden als het gaat om de vaak hoge werkdruk van de medewerkers van de teams, die her en der in de stad zijn ondergebracht.

De wijkteams werden ingericht toen het rijk enkele jaren geleden veel taken op het gebied van zorg en voorzieningen in de wijken afstootte. Na een proef in het Soesterkwartier in 2013 werden er in 2015 teams opgezet in nagenoeg alle wijken van de stad.

Zo’n team beantwoordt vragen en biedt diensten op het gebied van huishoudelijke hulp, aanpassing van woningen, het verstrekken van rolstoelen of rollators en aangepast vervoer. Ook voor vragen over persoonlijke verzorging of bijvoorbeeld dyslexie kunnen buurtbewoners er terecht.

Voor verdergaande specialistische zorg moeten de sociale wijkteams hun cliënten doorverwijzen naar andere instanties.

Het is voor veel Amersfoorters nog niet duidelijk waar de wijkteams zitten en wat zij doen. Er zijn 125 banen gemoeid met de negen wijkteams, waarin jaarlijks ongeveer 11 miljoen euro omgaat.

Bron Algemeen Dagblad