Arie Terschegget, oprichter en organisator van het clubhuis van de Sassianen en Koppel achter Zandvoort aan de Eem, werd genomineerd als Amersfoorter van het jaar.

Dat ontlokte een merkwaardige opmerking uit van de zoon des huizes. “Pa, als jij Amersfoorter van het jaar wordt, spring ik van de Eembrug af.”

En zowaar, Arie Tershegget werd inderdaad gekozen als Amersfoorter van het jaar en ja belofte maakt schuld.

Vanuit de wijk Jericho/Jeruzalem, grenzend en overlappend aan het Soesterkwartier, werd de vraag gesteld of hieraan redactioneel aandacht aan kon worden besteed.

Wel dat kon. En op 21 januari 2017, was afgesproken dat Junior Terschegget om 13.00 uur van de Eembrug zou springen, bij het Sasje. Alhoewel er van grote aantallen bezoekers geen sprake was, waren er toch enige mensen op af gekomen, waaronder het AD en deze redactie. Volgens omstanders was om 12.30 nog bevestigd dat de sprong in het (IJs) koude water door ging.

De zon scheen prachtig op de Eemhaven en het Sasje. Het honk van de Sassianen bleef leeg. De Brug over de Eem, vertoonde geen mensen met een afwijkend gedrag, dat men kon aannemen dat er iemand in het water zou springen. De klok tikte verder en 13.25  waren de bezoekers weer richting warme kachel.

Helaas, de weddenschap is, – tenzij  van een andere brug in Amersfoort is gesprongen ,- verloren.

Benieuwd hoe dit binnen de Sassianen wordt opgelost.

Karel van Rooy.