AMERSFOORT – ‘Gezondheidszorg in vroeger tijden’ is het thema van een aantal exposities dat dit jaar in de Thema Kamer van het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort wordt gehouden. Hierbij zullen alle facetten tussen geboorte en overlijden (museaal) worden behandeld.

Deze serie wordt op vrijdag 3 maart om 16.00 uur officieel geopend. Bij deze eerste tentoonstelling staat het onderwerp ‘Kraamzorg’ centraal. Op de overloop van de museumwoning zal daartoe een (antieke) kraamkamer worden ingericht.

Later dit jaar komen maandelijks andere aspecten van de gezondheidszorg aan de orde. Zoals: de werkzaamheden van het Rode Kruis,  de apotheek, de huisarts, het ziekenhuis, de specialist, volksgeneeskunst, thuiszorg en uitvaart. Aan ieder onderwerp zal in een lezing door een deskundige nadere toelichting worden gegeven. Veelal tijdens de openingen, maar ook tijdens de verschillende exposities.

Hoewel er inmiddels al veel voorwerpen voor deze exposities zijn verzameld, kunnen de samenstellers nog veel (tot dusver ontbrekende) attributen gebruiken. Wie hiervoor interessante zaken in bezit heeft en beschikbaar wil stellen, kan zich via telefoonnummer 0622422725 aanmelden. Het internetadres is info@wijkmuseumsoesterkwartier.nl en voor meer informatie kan www.wijkmuseumsoestyerkwartier.nl worden geraadpleegd.

Het wijkmuseum is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur geopend. De toegang is gratis, thee of koffie kosten een euro.

Wessel Post.