Programma Koppelting 2019

Het programma van Koppelting 2019 begint mooi vorm te krijgen. Er zijn lezingen, workshops, hackatons, demonstraties en heel veel meer, over heel diverse onderwerpen. Inmiddels zijn er ook bijdragen gekomen die gaan over democratische vernieuwing, internetvrijheid, kunst en cultuur en activisme. Je kunt je nog aanmelden op www.koppelting.org.

Serendiep

Serendiep ligt nu bij Broedplaats Bogota in Halfweg, uit te rusten van een intensieve tournee. Daar zullen filmavonden georganiseerd worden in de theaterzaal, op 23 en 30 juli.
Na Halfweg vertrekken we begin augustus naar de waddeneilanden voor de horizontour. We gaan naar Texel, Terschelling, Vlieland en Ameland, met allerlei voorstellingen en natuurlijk het Knopjesmuseum aan boord. Kijk voor het vaarschema op www.serendiep.nl en kom eens kijken als je bij Serendiep in de buurt bent!

Festival Kaalstaart

De inschrijving voor Festival Kaalstaart, in het weekend van 4 t/m 6 oktober is geopend. In de insteekhaven van Amersfoort zullen vijf schepen aanmeren met aan boord de kunstwerken van de deenemers. Omdat alles dit jaar op en om het water plaatsvindt, is er voor het eerst een thema: water. Kunstenaars die nog mee willen doen kunnen zich inschrijven op www.kaalstaart.nl. En voor de rest van de lezers: zet hem vast in je agenda, want het wordt een hel bijzonder festival!

Wat is De WAR?

De WAR is het huis van ondermeer de Spullenmannen, het Transitielab, het Repair Cafe, FabLab Amersfoort, Studium Generale Amersfoort en Universiteit Amersfoort. U kunt De WAR ook volgen via www.twitter.com/uitdewar en op facebook.
De WAR is een open laboratorium in de voormalige kleurstoffabriek van Warner & Jenkinson te Amersfoort. Uitvinders en kunstenaars vinden er een werkplaats, kennis en een plek voor experimenten. Starters vinden er een betaalbaar kantoor samen met andere creatieve ondernemers. Publiek is er getuige van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunst, wetenschap, innovatie en duurzaamheid. Je kunt De WAR vinden op Geldersestraat 6 in Amersfoort.

NEWS

Programme Koppelting 2019

The line up of Koppelting 2019 is taking shape. There will be lectures, hackathons, workshops, demo’s and more, about very diverse subjects. We are ahppy to announce that contributions have been added that have to do with democratic change, internet freedom, art and culture and activism. You can still sign up at www.koppelting.org.

Serendiep

Serendiep is now moored at Broedplaats Bogota in Halfweg, where she is taking a short rest from the intensive tour of this summer. In Bogota there will be movie nights aboard the theater fo Serendiep, on 23 and 30 July.
After Halfweg we will set sail to the Wadden Islands, in the beginning of August, to take part in the Horizontour. We will go to Texel, Terschelling, Vlieland and Ameland, with all sorts of performances and of course the Knopjesmuseum on board. Check out the tour schedule at www.serendiep.nl and drop by when you are near Serendiep!

Festival Kaalstaart

Artists who work with beta art and new techniques can now sign up for Festival Kaalstaart, which will take place in the weekend of 4 to 6 October. In de industrial harbour of Amersfoort five ships will moore with the artworks of the participants in the hull. Because everything takes place on the water this year, there will be a theme: water. Artists who want to join can now sign up at www.kaalstaart.nl. And for the rest of you: block these dates in you calendar, because it will be a very special festival!

What is De WAR?

De WAR is the home of, amongst others, the Spullenmannen, the Transition Lab, the Repair Cafe, FabLab Amersfoort, Studium Generale Amersfoort en University of Amersfoort. You can also follow the WAR at www.twitter.com/uitdewar and on Facebook.
De WAR is an open laboratory in the former food dye factory Warner & Jenkinson in Amersfoort. Inventors and artists will find a workshop, open knowledge and a place to experiment. Starters can rent an affordable office, shared with other creative minds. The audience can experience the latest developments in science, art, innovation and sustainability. De WAR is located at Geldersestraat 6 in Amersfoort.

disclaimer

Wil je liever geen mailing meer ontvangen van De WAR, meld je dan af door een mailtje te sturen naar ons. / to unsubscribe from our mailing list, please email us.