Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Bericht over de bestemming van het terrein aan de Soesterweg waar voorheen de Noackfabrieken hebben gestaan

(foto 1948)

 

Chw bestemmingsplan Noack Soesterweg 564 (collegebesluit 2 juli 2019)

RW Morgen Wonen B.V. te Rijssen wil 78 woningen (48 grondgebonden rijwoningen en 30 sociale huurappartementen) bouwen op de voormalige Noack-locatie aan de Soesterweg 564. Voor dit plan moet een bestemmingsplan worden gemaakt en in procedure worden gebracht. Met het vaststellen van het Chw-ontwerpbestemmingsplan is deze procedure gestart.

Meer weten over de Noack?

Kort:  https://amersfoort.notubiz.nl/document/7785885/2/Raadsinformatiebrief%202019-059%20Chw-ontwerpbestemmingsplan%20Noack%20Soesterweg%20564

Uitgebreid:             https://amersfoort.notubiz.nl/document/7781889/1/1135392n_Chw_bestemmingsplan_Noack_Soesterweg_564

 

Herinrichting Noordewierweg motie SP/ GL/ D66/ PvdA/ CDA/ CU/ DENK/ Amersfoort2014

Dinsdagavond 16 juli wordt er bij de bespreking van de Kadernota gestemd over een motie betreffende de herinrichting Noordewierweg.

De tekst van de motie luidt:

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat: a. Het college in 2018 enkele verkeersmaatregelen heeft genomen om de veiligheid en de leefbaarheid op de Noordewierweg te verbeteren. b. Het college in een RIB van 28 februari 2019 aangeeft met structurele maatregelen te willen wachten op een integraler plan, waarin onder meer de afwikkeling van verkeer op de De Nieuwe Poort een rol speelt. c. Dat integralere plan nog lang op zich kan laten wachten. d. De ontwikkelingen rond het Soesterkwartier doorgaan – denk aan bebouwing Wagenwerkplaats en de plannen voor de Kop van Isselt. e. De Noordewierweg straks middenin een nieuw stadsdeel ligt en het wenselijk is nu een impuls te geven aan dit deel van het gebied. f. Het gewenst is ook in sociaal opzicht een impuls te geven aan deze wijk. g. Er nu een bewonersgroep actief is die graag aan de slag wil. h. In het coalitieakkoord de wens is uitgesproken om bewoners met initiatieven actief te betrekken en te faciliteren. verzoekt het college: 1. Om in co-creatie met de werkgroep Noordewierweg Verbindt en andere belangstellenden uit de wijk, een ontwerp uit te werken voor herinrichting van de gehele Noordewierweg. 2. Bij het uitwerken van dit ontwerp rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen rondom de Noordewierweg. 3. Hiervoor de benodigde middelen vrij te maken.

Het college heeft al een eerste standpunt ingenomen, als volgt:

Wij vinden de motie sympathiek, maar structurele maatregelen op de Noordewierweg kunnen niet los worden gezien van de ontwikkelingen van onder meer de Nieuwe Poort, de Wagenwerkplaats en de Kop van Isselt. Een grootschalige aanpak is op korte termijn niet haalbaar. Het totale project wordt in samenhang met andere projecten opgenomen in een integrale planning. De dekking van de motie is niet ingevuld. Wanneer u hiervoor de niet ingevulde incidentele ruimte wilt inzetten, moeten we er voor waken dat deze te vaak wordt uitgegeven.

Wordt in ieder geval vervolgd!

DE VAKANTIE STAAT VOOR DE DEUR

WAGENWERKPLAATS  openingstijden: WWW.WAGENWERKPLAATS.EU

Vlo & Ko rommelmarkt

Een grote openlucht vlooienmarkt en kofferbakmarkt op ons mooie terrein van de Wagenwerkplaats. Het terras van het Centraal ketelhuis te Amersfoort is geopend en het plein staat vol met kramen. Daarnaast zijn er grondplaatsen met zolder- en garageopruimingen, nostalgische spulletjes, meubeltjes, lampen, tweedehands kleding, boeken, prenten, platen, speelgoed en nog veel meer. Er is voor iedereen wat wils!

Aanmelding voor een eigen plekje via https://animo-vlooienmarkten.nl

24    juli 2019          Wagenwerkplaats:

Mama & Papa Café Soesterkwartier

 24 juli tot en met 28 augustus

WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER, St. Bonifaciusstraat 61

Iedere woensdag van 12.00-16.00 uur. Ook op zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Ook het Wijkmuseum Soesterkwartier doet dit jaar weer mee aan de jaarlijkse ZomerPretPas.  Dat betekent dat leerlingen van alle Amersfoortse basisscholen bij een bezoek aan de museumwoning en de bijbehorende Thema-kamer hier stickers voor hun ZomerPretPas-boekje en een greep in de grabbelton kunnen verdienen. Na een korte rondleiding moeten de kinderen daarover enkele vragen beantwoorden en een puzzel oplossen. .De toegang is gratis, maar vrijwillige bijdragen blijven welkom.

24 en 31 juli, 7, 14, 21 en 28 augustus om 15.00 uur

Bibliotheek het Eemhuis  Voorlezen voor kinderen van 2 tot 8 jaar

29 juli tot en met 23 augustus

Aangepaste openingstijden informatiewinkel Drentsestraat:

De Informatiewinkel aan de Drentsestaat 14 is geopend op dinsdag en donderdag van 9.00 – 13.00 uu

(Op maandag en woensdag kunnen bezoekers van 9.00 – 13.00 uur terecht in de Informatiewinkel in Kattenbroek (Hof der Gedachte 26) of in Kruiskamp (Neptunusplein 66-K).)

OVER DE WAGENWERKPLAATS GESPROKEN

worldcleanupday

 

Zaterdag 21 september is het World CleanUp Day. Een wereldwijde campagne dag waarbij in meer dan 168 landen ruim 35 miljoen mensen de strijd aangaan met zwerfafval. Ook in het Soesterkwartier willen we van 14.00 tot 17.00u, gewapend met prikstok en vuilniszak, de wijk in en de straat en het water op. Dat doen we graag samen met jou! Wil je meehelpen organiseren of heb je ideeën, suggesties voor plekken of aanpak? Laat het alvast weten!

Stichting het Groen Spoor gaat samen met Duurzaam Soesterkwartier aan de slag rondom de Eemlaan, Piet Mondriaanlaan, Piet Mondriaanplein en de Wagenwerkplaats.

Stichting het Groene Spoor wil een groene verbinding tot stand te brengen tussen de binnenstad van Amersfoort (vanaf de rivier de Eem) tot aan het bos Birkhoven. Zie ook https://www.hetgroenespoor.nl/

28 SEPTEMBER:

https://www.burendag.nl

Alles over Burendag

Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd en is een initiatief van Douwe Egberts en Oranje Fonds. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. In 2019 vieren we Burendag op 28 september

Lange wachtlijsten in het Meander Ziekenhuis

door Addy Schuurman – 12 juli 2019

Wie in Amersfoort problemen heeft met zijn maag of darmen, moet gemiddeld veertien weken (!) wachten voor hij aan de beurt is voor een behandeling in Meander. Of je moet uitwijken naar een ander ziekenhuis in de regio, zoals in Utrecht of Hilversum. Dat is het meest opvallende gegeven dat blijkt uit de Zorgkaart Nederland, die door de Patiëntenfederatie Nederland al een aantal jaren wordt samengesteld.

Grimlach 28 Een kil en ondoordringbaar systeem

door Arjeh Kalmann – 11 juli 2019

Ik kan me zo goed voorstellen hoe die honderden, nee duizenden, nee tienduizenden mensen zich voelen die van de belastingdienst te horen hebben gekregen dat ze ten onrechte kinderopvangtoeslag ontvangen hebben, en dat ze die moeten terugbetalen. En dan gaat het niet om honderden, maar om duizenden, ja vaak om tienduizenden euro’s.

StraatPraat

door Rob Lampe – 6 juli 2019

Grensdokter op Lesbos 10

door Adriaan van Es – 4 juli 2019

“En Europa?” zegt ze. “Wat doet Europa? Het is schandalig hoe Europa met vluchtelingen omgaat, ze afweert, en aan ons hier in Griekenland de boel overlaat. Eerst ons een economische dreun geven en dan het vluchtelingenprobleem bij ons neerleggen. Shame on Europe!”

De paden op de lanen in

door Addy Schuurman – 17 juni 2019

De relatie tussen de Vierdaagse van Nijmegen en Amersfoort is niet nieuw, integendeel. Voor 1925 deed het wandelevenement namelijk Amersfoort enkele malen aan.

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen . Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particuier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann