Geachte burgemeester Bolsius,

Precies een jaar geleden stond er in het Algemeen Dagblad een artikel van Artwin Kreekel met als titel: “Politiek wil gedragscode voor gemeenteraadslid.”
“Een delegatie lokale politici zou achter de schermen werken aan een gedragscode die Amersfoortse raadsleden moet beletten openlijk te liegen of elkaar uit te schelden.”(Dit is een citaat uit het artikel)
Ik heb de laatste vergaderingen over de Westelijke Ontsluiting bijgewoond en ben zéér geschrokken van de, in mijn ogen, misleidende informatie van de wethouder en de gemeentelijke adviseur/projectleider, de heer Nijland.
De heer Nijland verkondigde vorige week dinsdag dat het Dierenpark graag een parkeergarage wil hebben. Niets is minder waar, hoor ik van ingewijden bij het Dierenpark. Het Dierenpark heeft geen enkel belang bij het kappen van bomen op hun terrein. Ook gaan zij er op achteruit qua aantal parkeerplaatsen! Dit is dus niet juist!
Ook de Kabouterhut is tegen dit totaal onzinnige plan.
De wethouder vertelde dinsdagavond dat er géén nieuwe feiten op tafel gekomen zijn! Dit is zeer in tegenspraak met de geluiden die ik hoor en lees van Stichting Groen In Amersfoort. Ook is het in tegenspraak met mijn eigen bevindingen, namelijk, dat ik vlot en veilig bij het einde van de Soesterweg, de BW laan kan oversteken. De verhuizing van het ziekenhuis is duidelijk merkbaar en dus zéker een nieuw feit!
De kwestie veiligheid komt ook steeds ter sprake. Daar kan vanzelfsprekend niemand tegen zijn, maar als ik verneem dat er bij de spoorwegovergang de laatste 40 jaar geen enkel dodelijk ongeluk heeft plaatsgevonden, vraag ik mij af hoe de Westelijke Ontsluiting er voor kan zorgen dat de veiligheid daar nog meer verbeterd kan worden. Wordt het woord “veiligheid” in deze kwestie niet oneigenlijk gebruikt? Nul ongelukken is toch het absolute minimum? Veiliger kan toch niet?
Het feit alleen al dat wethouders (van de VVD) niet eerder wilden communiceren met genoemde Stichting, zegt mij meer dan genoeg. “Niet willen horen, niet willen zien maar gewoon doordrammen!” Is dat het credo van dit College?
Dat wethouders en raadsleden de pers liever ontlopen als het over de Westelijke Ontsluiting gaat, is mij een doorn in het oog. Wethouders en raadsleden vergeten, zodra zij op het pluche zitten, dat zij de belangen van de Amersfoortse burgers moeten behartigen en dat zij door ons betaald worden. Zij horen zich te verantwoorden naar de burgers, en niet weg te lopen als er vervelende vragen worden gesteld!
Ik vraag mij af waarom alle gegevens van derden niet ter serieus genomen worden. Het lijkt erop dat die gegevens, ongelezen, in de prullenbak worden gegooid.
Nu even terug naar het artikel van een jaar geleden. Ik vraag mij af of die gedragscode alleen voor raadsleden is bestemd, of moeten wethouders zich hier ook aan houden?
Een paar weken geleden was ik aanwezig bij de Wijktafel in mijn wijk. Het was heel schokkend om te horen dat bewoners van deze wijk, die het meest te lijden zullen hebben van deze desastreuze kaalslag, niet of nauwelijks op de hoogte zijn van wat er staat te gebeuren. Uiteraard ligt dat ook bij de wijkbewoners zelf. Lezen zij de krant? Lezen zij de Stad Amersfoort met de gemeentelijke berichten?
Ik vind, dat bij dit soort enorme projecten, waar bepaalde wijken veel mee te maken zullen hebben, en overlast zullen gaan ervaren, de bewoners veel persoonlijker moeten worden ingelicht, desnoods met een gemeentelijke folder aan alle wijkbewoners! Ook blijkt dat er delen van Amersfoort zijn waar de Stad Amersfoort niet verspreid wordt. Die bewoners weten dus helemaal nergens van.
Hoe kunnen burgers participeren als zij niet goed op de hoogte worden gebracht, en hun stem dus niet kunnen laten horen? Worden zij zo niet buitengesloten?
Bewoners wisten ook niets van de vergadering van dinsdagavond jl. Dat de kwestie over de Westelijke Ontsluiting weer op de agenda stond, stond niet in de gemeentelijke berichten. Waarom niet? Worden zij soms bewust onwetend gehouden? Over communiceren gesproken.
Ik durf te stellen dat ruim 90% van de bewoners uit het Soesterkwartier tegen de Westelijke Ontsluiting zijn. Ook heel veel bewoners uit andere wijken, en zelfs hondenuitlaters uit Bunschoten!, zijn faliekant tegen. Dat blijkt uit de gesprekken die ik heb met de bewoners en met bezoekers (veelal met honden) van Bos Birkhoven. Heel veel mensen zijn zeer geëmotioneerd als zij te horen krijgen wat er staat te gebeuren. Het is dan ook niet niets.
Ik hoop dat u mijn brief ter harte neemt, en er bij wethouders en raadsleden op zult aandringen om informatie van derden serieus door te nemen, en mee te laten wegen in de beslissing.

Met vriendelijk (groene) groeten,

Riek Bron

Op dinsdag 6 november krijgt stichting Groen de gelegenheid haar bezwaren/ feiten en onderzoeksresultaten te presenteren aan Wethouder Buijtelaar en de Raad. Aanvang 19.00 uur. Plaats Raadszaal Stadhuis.