AMERSFOORT – De VVD wil een autotunnel onder het spoor door. Op deze manier willen ze dat het spoor gekruisd wordt. Volgens de partij wordt er op deze manier voldaan aan het coalitieakkoord. Hierin staat dat er voor een betere ontsluiting van de westkant van Amerfoort zal worden gezorgd.

“Na jaren van praten over allerlei varianten wordt het tijd om knopen te gaan doorhakken. Verkeerskundig heeft het viaduct onze voorkeur, maar de reacties van leden van de participatiegroep en andere insprekers hebben echter geleid tot de keuze voor een tunnel. Een tunnel is landschappelijk beter inpasbaar, geeft dezelfde doorstroming als een viaduct en heeft meer draagvlak in de buurt. Al met al maakt dit de tunnel tot een evenwichtige keuze”, zo laat raadslid Henk-Jan Barske weten.

Ook is een tunnel goedkoper volgens Baske. “Het langzame verkeer en de voetgangers dienen het spoor bij voorkeur via een aparte onderdoorgang te passeren ter hoogte van de huidige spoorkruising. Hierbij is wel een vereiste dat deze verbinding verkeersveilig en sociaal veilig wordt aangelegd. Uit de stukken van het college blijkt dat een dergelijke oplossing binnen het beschikbaar gestelde budget te realiseren is zodat de Amersfoortse burger geen extra bijdrage hoeft te leveren.”