De BPA pleit voor een algemeen stookverbod om overlast van houtrook tegen te gaan. Dat blijkt uit schriftelijk vragen die de fractie aan het college van B en W heeft gesteld. Volgens fractievoorzitter Hans van Wegen kampen bewoners van verschillende wijken al enige tijd met houtrookoverlast. ,,Onlangs is na een lange periode door de gemeente in enkele van de betreffende gevallen besloten tot het opleggen van een stookverbod aan de veroorzakers van de houtrookoverlast”, stelt Van Wegen, die dat echter niet genoeg vindt. Volgens hem bestaan namelijk nog enkele zeer ernstige situaties waarin sprake is van dagelijkse overlast van houtrook. Hij wil daarom van het college weten waarom het college niet in alle bekende overlastsituaties in Amersfoort tot een stookverbod heeft besloten en of deze verboden nog worden voorbereid. De BPA-voorman wijst er op dat er momenteel  onder de slachtoffers van houtrook momenteel veel onduidelijkheid bestaat door de beslissingen van de gemeente. Hij wil daarom dat het college hen op korte termijn duidelijkheid verschaft over maatregelen die zij van de gemeente Amersfoort kunnen verwachten.

Bron: Stad Amersfoort