_DSC6083Alhoewel “NL doet”, pas op 11 en 12 maart zijn beslag heeft en ook in het Soesterkwartier zich zal manifesteren, hebben vanavond 24 februari 2016 een aantal mensen al het voortouw genomen en zich gebogen over de Noordewierweg.

Nadat op deze website en in de sociale media, het afwijzingsbesluit van de bezwaarschriften DA winkel/woning kenbaar was gemaakt, ontstond er bij een van de bekende Soesterkwartierders, Bernard van Gellekom een reactie van  “En wat nu, gaan we dit gelaten over ons heen komen. Wachten we op de volgende winkelsluiting. Of gaan we er met ze,n allen eens wat over zeggen. En onder het motto, niet klagen maar voordragen “. was men heden welkom in huize Gellecom om met daadwerkelijke plannen te komen, waarin zowel het Soesterkwartier zich kan vinden en de beleidsmakers / politiek zich kunnen vinden.

Voorwaar geen makkelijke opgave, omdat de neiging er nu eenmaal is, om achterom te kijken en een schuldvraag te deponeren. In ieder geval werd van de aanwezigen verzocht mee te plannen voor een Soesterkwartier met een “hart”.  De tekeningen/ flyers en plannen op tafel uitgewaaierd, zoals het zou moeten worden.

Na een introductie van Bernard Van Gellecom, over het wel en wee van het winkelhart, had hij maar liefst 60 punten die aangevoerd konden worden om het winkelen weer positief in te vullen.

_DSC6086Vermeld wordt, dat aanwezig waren; Bernard Van Gellekom, Joke Sickmann, Connie Swart, Theo Swart, Jan Herman Koller, Ingeborg Stuij en het ondergetekende . Een opkomst die in eerste instantie wat “mager”leek, maar gaande het debat met vuur en zwaard werd ingevuld. De gevoerde discussie deed niet onder voor een Masterplan presentatie in zijn laatste stadium.

De algehele tendens in deze “setting” betrof niet de wijzende vinger en de vaststelling wat onontkoombaar is geworden, maar wat gaan we doen, om het tij te keren. Hoe zetten we het Soesterkwartier met een winkelhart weer op de kaart en zodanig dat ook onze raadsleden op zaterdag komen winkelen.

Wel aan de plannen lag het niet.  Uitgaande van de optie dat de verbouwing van de Emmaüskerk zal plaatsvinden, zoals deze door de bouwonderneming is gepland . Voor de goede orde, er zijn 600 instemmende meldingen door bewoners gedaan, tegen 5 bezwaren. ( aldus de ons bekende gegevens).

Cruciaal is dus, dat de Emmaüskerk deels een andere functie krijgt. Omgeven door een “markt” sfeer, bestaande uit versproducten, zeg maar de groenten/ kaas/melk/brood/vis en andere vers producten. En zoals hier werd aangegeven, ondernemers grijp je kans want straks is er geen plaats meer.

was (48)De stellingname was duidelijk. “Het plein” moet dusdanig functioneel worden, dat niet alleen de wijkbewoners zich scharen aan de diverse kramen/winkeltjes, maar daar even kunnen pauzeren, koffie kunnen drinken of andere versnaperingen kunnen nuttigen. In wezen, zou het zo moeten zijn, dat de kinderen vanuit school op  weg naar huis, langs het “plein” gaan. Een snoepje kopen/krijgen en ook een boodschapje voor de ouders mee nemen. Een win win situatie, waar kinderen mee mogen doen in de wijkeconomie en ook hier hun lessen in leren. Een ideaal beeld dus.

De weg om daar te komen, werd stevig bediscussieerd, maar wel met de neuzen dezelfde kant op. Enige structurele voorstellen:  In het kader van de nieuwe bebouwing op de wagenwerkplaats, zorg dat er winkels komen tussen de Wagenwerkplaats en het Soesterkwartier. Zo krijgt de Nieuwbouw een verbintenis en looproute naar het “hart”.  Laat bewoners, op die looproute aan winkelnering doen. De Zzp’s zijn thuiswerk aanbieden enz.

Laat de precariorechten voor winkeliers vallen. Zodat de producten ook buiten onder luifels ten toon worden gespreid. Inhoudende dat ‘”de Strip” bij de winkels deels overdekt worden. Het argument, dat er dan struikel zone’s worden gecreëerd acht men niet doorslaggevend.

Vernieuw de hele winkeliersvereniging en breng deze onder op een website. Elke ondernemer kan daar dan zijn producten aanprijzen en actie’s laten zien. Dit voorstel werd omarmd. Alhoewel Bernard aangaf deze website belangeloos te willen maken, zal er eerst bij de reeds bestaande burgerinitiatieven worden geïnventariseerd . Wat er al is, hoef je niet meer te maken. En de ondernemers kunnen dan inderdaad laten zien, dat er serieus wordt meegedaan aan de promotie van het winkelhart.

“We hebben nu wel winkeliers, maar ze moeten weer “ondernemer”worden. Regeren is vooruitkijken.”

We kennen allemaal  “Proef Amersfoort”en lepeltje lepeltje, waarom is er geen “Proef Soesterkwartier”

Convenant

Samenvattend: de wens en de wil uitsprekend over het weer intensiveren van de “Strip”samen met de partijen die daarover besluitvorming kunnen maken. Dit verwoord in een convenant  waarin de samenwerking met de ondernemers en Gemeente Amersfoort tot uiting komt.

En als laatste, Eemplein en Opidium, het Soesterkwartier komt terug waar het hoort.

De mensen aanwezig bij dit overleg, hebben de motivatie en kracht om de schouders er onder te zetten.

Verslag karel van Rooy.