VoorleesExpress Amersfoort zoekt per direct enthousiaste vrijwilligers die als coördinator de voorlezers willen begeleiden. De voorlezers lezen voor aan kinderen uit gezinnen met een arm taal- en leesklimaat. Dit gebeurt bij de gezinnen thuis. Het is van belang dat u als coördinator een open houding heeft, flexibel bent, duidelijk kunt communiceren en kennis of ervaring heeft met het stimuleren van de taalontwikkeling. 

Een coördinator bereidt een gezin en hun voorlezer voor op de start van de VoorleesExpress. Na de start, begeleidt u de voorlezer en het gezin twintig weken lang tijdens het project. Een voorlezer leest gedurende die periode één keer per week voor bij het gezin thuis op een vaste dag en tijdstip. Hierbij is het voor de voorlezer belangrijk om de ouders van de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij het voorlezen. De coördinator begeleidt de voorlezer hierin. In totaal begeleidt een coördinator twee tot vijf voorlezers en de bijbehorende gezinnen. Ieder gezin krijgt vier keer een bezoek van de coördinator, waarbij ook wordt gekeken naar hoe het voorlezen het beste past in de thuissituatie. 

Aanmelden en meer informatie
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of bent u op zoek naar meer informatie over de VoorleesExpress? Kijk dan eens op www.voorleesexpress.nl/amersfoort of neem contact op via amersfoort@voorleesexpress.nl.