Woensdag 28 Augustus, Ook nu was er een rij geweest voor de inschrijving. Toch werd er nu op tijd begonnen met de uitleg van de regels, het benoemen van de pauze tijden en wat wel en niet kan met het materiaal.

Daarna werd de gebruikelijk run op het materiaal, en de plekken gedaan. Maar eerst moesten de handschoenen gescoord worden, want zonder handschoenen is de kans op verwondingen te groot.

En EHBO-ers zijn nu eenmaal echt “liever lui dan moe”, al is dat in hun geval heel wenselijk en terecht!

Sommigen van de bouwers hadden een heel vooruitziende blik, en de materialen ter verfraaïng van de te bouwen villa alvast gehaald. Het gesjouw met pallets, planken, platen en balken werd regelmatig samen gedaan. Samen sterk leek in dit geval heel goed werk.

Anderen moesten zich nog buigen over het bouwplan. Na enig overleg werden de materialen gehaald en aan elkaar bevestigd.

Bordjes voor de ingang of activiteit werden bewerkt met stiften, of spuitverf.

Tussendoor was er pauze waarin fruit en groente gegeten kon worden en limonade getapt. Bij inventarisatie wie er wat wilde drinken, bleek de verhouding anders te liggen dan de vrijwilligers verwacht hadden: 8 water en maar 2 limonade in de eerste groep.

De pauze werd ook gebruikt om de details van de bouw te bespreken, zodat men na de pauze weer snel verder kon.

Een enkele bouwplaats zag er uit als een plek waar puzzelstukjes lagen die nog in elkaar gepast moesten worden.

De sfeer was weer gemoedelijk en getuigde van samenwerken. Ook deze dag weer heel veel vrijwilligers die bij de groepen hielpen met vasthouden en/of op maat zagen.

Later zou er in groepjes van ongeveer 8 kinderen een rit gemaakt worden in een legerpersoneel-vrachtauto. Om in de auto te komen zullen sommige kinderen waarschijnlijk hulp nodig gehad hebben. Deze bijzondere rit was een van de feestelijkheden deze week, in het kader van 15 jaar Huttenbouw in het Soesterkwartier.

Het weer was deze dag net iets minder zweterig. Het plezier was echter niet minder ten tijde van de aanwezigheid van ondergetekende.

Sfeerimpressie en foto’s: Nel Groenendijk en aangevuld met resultaatfoto’s van Robin Wiersma, vrijwilliger deze Huttenbouw-week