Puntenburg 15 september 2017. Van oorsprong besteed de redactie van de Wijkwebsite geen aandacht een de zogenaamde “112”zaken. Echter, eerder deze  week berichtten wij U over de onrust in Puntenburg.  Zonder een stempel te drukken op personen, is duidelijk geworden dat een bewoner er door bekende oorzaken, een benarde situatie van heeft gemaakt.

Na twee aanhoudingen in dezelfde week, was de verwachting bij omwonenden,  vrienden en familie, dat betrokken man, zou worden opgenomen, om zijn medische situatie ( verplicht) te laten verbeteren.

De Rechtelijke macht, heeft afgelopen maandag in samenspraak met, naar wij aannemen,  het Riagg , besloten hem weer in vrijheid te stellen. Een en ander resulteerde deze week al weer in confrontaties met andere bewoners. Alhoewel het opzeggen van de huurovereenkomst met alliantie wordt aangevochten door de advocaat van betrokken, kiest deze te slapen in de berging/ hal of Vijverzaal. Geen goede oplossing.

Vanmorgen bleek, dat de kleine bar in de zaal, ongewenst bezoek heeft gehad. Kasten zijn met geweld open getrokken, zonder enige “buit”. Er blijven geen producten in de kasten achter. En zelfs lege flesjes worden door de medewerkers mee naar hun eigen flat genomen.

De camera beelden, hebben uitsluitsel gegeven, wie deze inbraak/vernieling heeft gepleegt.

En voor een 4e maal is er binnen anderhalve week aangifte gedaan. Van de bewonerscommissie werd vernomen dat de medewerkers/ vrijwilligers die s’avonds voor de koffie/thee en een drankje zorgen, niet meer beschikbaar zijn. Zij achten het niet meer verantwoord, zonder enkele mannelijke toezichthouders, de bar open te houden.

Inhoudende dat het gedrag van 1 persoon, om redenen eerder omschreven, resulteert in een gesloten bar en lege vijverzaal in de avond. Het restaurant gedeelte is s’avonds al hermetisch afgesloten en nu volgt de vijverzaal. Hiermee enige 10 tallen  bewoners duperend, die gezamenlijk TV kijken, of gewoon bij elkaar komen.

De vraag is niet, waarom het zo moet gaan, maar meer, wanneer het volkomen uit de hand loopt. De senioren in het wooncomplex, blijven nu achter de voordeur.  Angst is een slechte manier om je oude dag door te brengen.

De oplossing voor alle partijen, was al bekend. Riagg geef dat formulier gedwongen opname af en Burgemeester zet je handtekening.

Karel van Rooy