DSC_4209Daar waar gisteren de warmte zorgde voor de nodige overlast en ongemakken, hield de Speeltuin de deuren geopend met een braderie. Zie eerder verslag op de wijkwebsite. De zondag zou een gedenkwaardige dag worden voor de jubilaris.

Op de Noordewierweg kwamen schoorvoetend de kleedjes en spullen te voorschijn, werden kramen opgebouwd luchtkussen opgeblazen en ook weer snel  afgedekt.DSC_4201 De felle regenbui van de klok van 11.00 uur zorgde er voor dat een aantal  al uitgestalde spullen een beetje nat werden. De zon deed hierna zijn werk en met de plassen nog op het wegdek werd alles weer opgebouwd.

In de speeltuin inmiddels, heerste een drukte van belang. Binnen was alles voor de braderie al opgesteld. Werd er gesproken over microfoons en boxen. Er was een zekere mate van onrust te bespeuren.

DSC_4243-001Buiten kwam er al  rook uit de palingrokerij en het gezin ter Wal poseerden voor de gelegenheid even voor de verzamelde fotografen ( Ton Schimmel en ondergetekende)  Een accordeonist meldde zich en nam buiten plaats. Al snel werd er vrolijke muziek  gespeeld. Maar het bleef onrustig.

Nu ben je als vereniging natuurlijk maar een keer een 90 jarige jubilaris en is er genoeg te doen om dat te vieren.  Het verschil zat hem toch in het aangekondigde bezoek van de Burgemeester van Amersfoort de Hr.Bolsius  die dit feest ook wilde bezoeken.

CSC_4349Het draaiboek vermeldde de geschatte aankomst van de burgervader rond de klok van 12.15 en zo geschiedde. Welkom geheten  bij de poort van de Speeltuin werd  hij verder begeleid naar de familie ter Wal, zeg maar de Mani’s.  Lachende gezichten en ferme handdrukken deden de spannende gezichtsuitdrukkingen verdwijnen. Het werd een ontspannen sfeer en zo hoort het.

Na een aantal minuten van kennismaking  en korte gesprekken werd het tijd om binnen de braderie te bezoeken.

Nu deed zich het aardige voor dat een groot aantal mensen op de hoogte was van het feit dat Mani zou worden onderscheiden met de bijzondere Stadsspeld voor buitengewone verdienste. Daarover later meer.

DSC_4286Binnen liet de Burgemeester zich uitvoerig informeren over de aanwezige kramen en de mensen die er achter stonden. Geanimeerde gesprekken volgde. Een Soesterkwartierse dame vroeg voor alle zekerheid of dat wel de echte Burgemeester was, want hij zag er zo jong uit. Hr Bolsius bevestigde nog eens dat hij inderdaad de Burgervader was en vroeg waarom zij dacht van niet. “Ohh ik dacht dat je 65 moest zijn, zoals alle burgemeesters er uit zien”  Het werd gewaardeerd .

Maar dan werd het dan toch tijd voor de officiële zaken want de Burgemeester kwam tenslotte voor het 90 jarig jubileum.  Daartoe beklom hij het podium waar het de net gerestaureerde “desk” gereed stond.

DSC_4293In zijn speech memoreerde hij het ontstaan van de Speeltuin in de roemruchtige jaren van weleer. Broodnodige afleiding van de toen opgroeiende kinderen.  Hij gaf hierbij aan de voortdurende zorg voor de atributen, speltoestellen  en niet te vergeten de mensen die vanaf de eerste dag als vrijwilliger de zaak draaiende hielden. Het onderhoud deden,gras maaiden en of reparaties verrichten. De noodzaak van vrijwilligers werd nog een benadrukt door hem. Kijkend naar het huidige aanbod van activiteiten meende hij dat de speeltuin een grote maatschappelijke functie bekleed. Alhoewel hij enige vraagtekens had of Zumba in de begin jaren van de Speeltuin ook een onderdeel was van het programma. Ook het huidige toezicht en  handhaving door de gemeente kwam aan bod. Al met al een ruime omschrijving van het functioneren van de Speeltuin.

En zoals gezegd  zonder vrijwilligers ook geen bestaan. Een van die vrijwilligers was naar zijn mening Mani die gespannen in de zaal naar de toespraak luisterde.  De baas van de Speeltuin, zoals Mani bekend is in het Soesterkwartier. Aanvoeder van de strijdkrachten. En degene die altijd 24 uur per dag beschikbaar is voor de Speeltuin.

Wel dergelijke mooie woorden gericht aan Mani moesten dan ook een gevolg hebben.

De Burgemeester: “Het college van B&W heeft besloten om de Heer H ter Wal te onderscheiden met de  Gemeentelijke Onderscheiding, de Lenaert Nicasiusspeld , voor zijn bijzondere verdienste voor de stad Amersfoort.”

DSC_4304Waarna onze Burgervader weer neder daalde naar de zaalvloer om met alle egards de erespeld op het sjirt van Mani te spelden. De bijbehorende bloemen werden aan  de echtgenote overhandigd. En  de bijbehorende officiële oorkonde werd plechtig overhandigd.

Enigszins beduusd van deze plechtigheid nam Mani hierna de vele felicitaties met dankbaarheid aan .

Nog een paar laatste “kiekjes”met de Burgemeester en Mani was al weer druk aan de GSM om dingen te regelen.DSC_4312

Hieronder een memo over het ontstaan van deze onderscheiding. De taal is Oud Nederlands en gelijkwaardig aan het Soesterkwartiers.

De Lenaert Nicasiusspeld is een gemeentelijke onderscheiding, die sinds 2012 wordt toegekend als blijk van waardering aan personen die zich maatschappelijk of op sociaal gebied verdienstelijk maken voor Amersfoort.

Lenaert Nicasius is vooral bekend geworden als redder van de Onze-Lieve-Vrouwetoren in 1651. Op vrijdag 7 februari sloeg de bliksem in de torenspits en brak er brand uit. Die kon door het moedige ingrijpen van Lenaert Nicasius worden bedwongen.

“Godts hant beproeft de Bruit van d’Eem, als Godst verkoren,

Door ’t water van den Rijn, als ’t sneeuw te snel ontdoit;

Hy treft door ’t vier de kroon van haeren schoonen toren,

Nu heerelijkck herbouwt, en in den top voltoit.

De hemel wil haer lang voor vier en vloet beschutten.

Zy sta, en help’den Staet der goude vryheit stutten.[7]”

Uit de archieven

“Den 7den Februari, des voernoens even nae thyen uyren, heeft de plaegende en

„opgeheven handt van Godt door wyndt, sneeuw, donder en blixem het spits van L.

„Vrouwen toorn geraeckt en in brandt gestoocken, omme welcken brandt te slissen

„Lenert Nicasius, timmerman, goede plichten heeft gedaen, klimmende door het luyk

„van bovenste loodesolder uyt, allwaer hij rondom van de brandende styllen omcingelt

„stondt, sulx dat syn klederen van syn lyf verbranden en seer vant smeltende lood als

„met sneeuw bedropen wierdt, doch echter heeft door Godts goedheyt den brandt vorder

gesteuijt.” “

DSC_4224Het feest verder: Buiten deze feestelijke afsluiting van het 90 jarig jubileum waren er nog steeds activiteiten gaande in de Speeltuin. De paling was inmiddels gerookt en kon werden genuttigd. Kinderen speelde er lustig op los. Een luchtkussen kreeg eindelijk lucht en het feest ging zo nog even door. Althans de weersverslechtering kwam rond 15.30 ras naderbij.

En om in de legendarische spreuken te blijven.

“1955 IN DONKERDE TIJDEN GEBOUWD DOOR DE JEUGD  VOOR DE JEUGD 1936 2015”

Verslag en foto,s Karel van Rooy

Foto’s klik  hier.