Het Reanimatie Netwerk Amersfoort probeert er voor te zorgen dat er in heel Amersfoort binnen 6 minuten na een melding voldoende burgerhulpverleners en een AED zijn om een slachtoffer van een plotselinge hartstilstand te helpen.
Het Soesterkwartier heeft het hoogste aantal reanimaties in de stad. Afgelopen periode waren er maar liefst 4 reanimaties waarbij de burgerhulpverleners van het netwerk zijn opgeroepen.
Het Reanimatie Netwerk heeft in het Soesterkwartier al 150 enthousiaste burgerhulpverleners. Burgerhulpverleners zijn burgers die een reanimatiecursus gevolgd hebben (of beroepshulpverleners in hun vrije tijd). Zij hebben zich bereid hebben verklaard opgeroepen te worden bij een hartstilstand in hun buurt. Het Reanimatie Netwerk gebruikt HartslagNu als oproepnetwerk (www.hartslagnu.nl). De 112-meldkamer van de ambulance stuurt de burgerhulpverleners op pad bij een vermoeden van een hartstilstand. De burgerhulpverleners worden gelijk gealarmeerd met de politie en de brandweer. Degene die er het eerst is, start de reanimatie en sluit de AED aan. Zo zijn de overlevingskansen van het slachtoffer zo hoog mogelijk.
Een burgerhulpverlener kan een slachtoffer niet opnieuw tot leven wekken. Dat kan een AED wel. Daarom is het zo belangrijk dat er voldoende AED’s zijn in een wijk en dat die dag en nacht beschikbaar zijn. In het Soesterkwartier is er tot nu toe, ondanks de inspanningen van het Reanimatie Netwerk, nog geen enkele AED aangemeld bij het netwerk voor inzet door burgerhulpverleners. Er zijn wel AED’s, maar die zijn niet dag en nacht beschikbaar en niet beschikbaar gesteld aan het netwerk. De AED’s moeten nu uit het Bergkwartier komen, maar dat is door het spoor veel te ver weg. Burgerhulpverleners kunnen een AED alleen ophalen als die is aangemeld bij het netwerk en beschikbaar is. Dat kan het beste via een buitenkast. Die zijn er ook niet.
Daar wil het Reanimatie Netwerk nu met spoed wat aan doen. Wij zijn in gesprek om op een centrale plek in de wijk een van de eigen AED’s op te hangen in een buitenkast. Maar dat is niet genoeg. Wij roepen alle AED-eigenaren op om hun AED aan te melden bij www.hartslagnusystem.nl, tenminste tijdens de openingsuren. In de loop van dit jaar verwacht het Reanimatie Netwerk een subsidie van de Gemeente Amersfoort te ontvangen om gratis buitenkasten te kunnen aanbieden aan sportclubs en non-profit instellingen. Dan kunnen in ieder geval hun AED’s naar buiten!
Het Reanimatie Netwerk zoekt ook nog een wijkcoördinator in het Soesterkwartier. Dit is een vrijwilliger die de ogen en oren van het netwerk is in de wijk en het netwerk helpt bij het benaderen van AED-eigenaren, af en toe de AED’s checkt en ons helpt om een stand te bemensen tijdens de Zomerparade.
Wilt u ons helpen inwoners van het Soesterkwartier te redden bij een hartstilstand?
Bel altijd meteen 112 bij een plotseling bewusteloze persoon. Word ook burgerhulpverlener in het Soesterkwartier en meld uw AED aan! Kent u een AED-eigenaar? Spreek die aan en vraag om de AED aan te melden en naar buiten te brengen. Zo redden we samen mensenlevens.
Info op www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl of via de mail naar info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl. Een reanimatiecursus boeken kan via www.reanimatiecursus-amersfoort.nl. Kijk ook op Facebook @reanimatienetwerkamersfoort

Met vriendelijke groet,

Machiel Lambooij

Secretaris/penningmeester

Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort

Secretariaatsadres:

Anna Paulownalaan 8

3818 GD Amersfoort

T 06 52 474 387

penningmeester@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Wwww.reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Overige contactgegevenshttp://www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl/contact/

T 033-833 0 833 (24/7, alleen bij spoed)

FacebookReanimatie Netwerk Amersfoort

Twitter: @RN_Amersfoort

Instagram: stichtingrna

Linkedin: Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort

Bank: Rabobank Amersfoort Eemland, NL95 RABO 0311 0900 52 (BIC: RABONL2U)

KvK-nummer 66412234 / RSIN 856541163

Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) per 5 juli 2016 door de Belastingdienst onder bovenstaand RSIN nummer.

De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort onderhoudt en beheert het netwerk van burgerhulverleners bij reanimaties en publiek toegankelijke AED’s binnen de gemeente Amersfoort, in samenwerking met hartslagnu.nl, de gemeente Amersfoort en de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU).

Meld u aan voor onze Nieuwsbrief: eepurl.com/b8ZCK5

Wanneer is er de volgende reanimatie/herhalingscursus: meld u aan via http://eepurl.com/cLIVtv voor onze e-mail alert. Of mail naar cursusinfo@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

AED aanmelden: Hartstichting/aanmelden-aed

Burgerhulpverlener aanmelden: Hartstichting/aanmelden-burgerhulpverlener

Red levens, volg een erkende reanimatiecursus en meld u aan als burgerhulpverlener

 

kvr