‘Recht door zee’ is het thema voor de jaarlijkse Week van Gebed, die in 2018 plaatsvindt van 21-28 januari (organisatie Raad van Kerken en Missie Nederland). Het thema komt uit het Bijbelboek Exodus dat vertelt hoe God het volk Israël recht door zee bevrijdde uit Egypte, aangedragen vanuit het Caribisch gebied. Caraïbische christenen zien de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van onrecht.
De Amersfoortse kerken houden een gebedsestafette om in eenheid te danken en te bidden. Als kerken in het Soesterkwartier sluiten we hierbij aan. Op woensdag 24 januari is er een gebedsuur van 13.00-13.45 uur in de huiskamer van de Keistadkerk,Noordewierweg 131 (linkeringang Emmaüskerk). Het thema is ‘Hoop en herstel’, zowel persoonlijk als voor de wijk. Ieder is welkom, ook als je minder bekend bent met bidden. Meer informatie is te vinden op www.weekvangebed.nl. We zien je graag!
Oeds Blok.