Bitcoin, Monero, & Blockchain Fimbul MidWinter Christmas Dinner verzamelen bij Snackbar de Hoefslag, Noordewierweg

Vrijdagavond 16 december vanaf zeven uur verzamelen we bij Snackbar de Hoefslag voor het Bitcoin, Monero, & Blockchain Fimbul MidWinter Christmas Dinner.

Hier komen belangstellenden in Blockchain, Bitcoin & MOnero te zamen. Toegang gratis, vooraf inschrijven verplicht. Eten en drinken op eigen kosten.

Bitcoin is een verschijnsel wat de laatste jaren opgeld doet, als antwoord op de gebeurtenissen in het bestaande geldstelsel van de afgelopen jaren. Veel mensen beschouwen het bestaande als onbetrouwbaar, en maken ook graag gebruik van een oplossing waarbij geen banken nodig zijn, bijv. om over internet zaken te doen zonder Ideal te hoeven gebruiken en of te vertrouwen.

De bijeenkomst richt zich op belangstellenden in Bitcoin, Blockchain & Monero.

Vragen die we graag beantwoorden:

– Wat is Bitcoin? En de blockchain? Monero? Is er verschil? Hoe

verhouden deze zich tot elkaar?

– Wat kun je er mee?

– Is het een gegevensbank?

– Hoe & waar kun je er mee betalen?

– Hoe kun je een betaling ontvangen?

– Als ik Bitcoin wil gaan aannemen als betaling, wat moet ik daarvoor

doen (toepassing installeren op mobiele telefoon of laptop?)

– Hoe kom ik aan Bitcoin?

– Wij helpen mensen graag om een Bitcoin buidel op hun mobiel te

installeren.

– Kunnen de overheid en banken zo maar gratis Bitcoins bijdrukken?

– Vind er geldontwaarding plaats in Bitcoin?

Aanmelden kan door ons een bericht te sturen op één van de vermelde

adressen op onze website:

Los hiervan zijn we sowieso op zoek naar nog méér winkeliers die

belangstelling hebben om Bitcoin & Blockchain als betaling aan te gaan

nemen. Dit omdat wij graag de plaatselijke Bitcoin & Blockchain economie

willen aanzwengelen. Er zijn er al een paar die dit doen in Amersfoort,

maar graag breiden wij dit uit. Stelt u er belang in om bij deze

voorlopers te horen, stuur ons dan even een berichtje?

Joke Sickmann