Beste Soesterkwartierders, ondernemers en andere betrokkenen bij De Nieuwe Poort,

U heeft al even niets van ons gehoord over de opdracht tot een verkeerskundig plan te komen voor het gebied De Nieuwe Poort en Langs Eem en Spoor. We zijn ons er van bewust dat er veel vragen leven over wat de stand van zaken op dit moment is. Op 10 november jl. heeft de gemeenteraad de motie LEeS: Samen bereik je meer aangenomen. De nieuwe projectleider, Liesbeth van Doorn, en het nieuwe projectteam maken graag samen met u daar werk van.

In overleg met raadsleden Menno Fousert en Dillian Hos (2 indieners van de motie) hebben we afgesproken om de selectie van een onafhankelijke procesbegeleider samen met Leefplezier 3812 te doen. Hierover zijn we met Leefplezier in gesprek. We komen graag begin van het nieuwe jaar bij u terug op het verdere verloop van het participatieproces voor alle betrokkenen en belanghebbenden.

Meer informatie over het project?, zie www.amersfoort.nl/denieuwepoort. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de e-nieuwsbrief van De Nieuwe Poort, waarmee wij u graag in het vervolg online willen informeren. Dit bericht wordt ook via de e-nieuwsbrief van De Nieuwe Poort verstuurd.