Twee vale gieren die in DierenPark Amersfoort uit hun ei kropen, zijn uitgezet in het Balkangebied. DierenPark Amersfoort schonk de twee gieren aan natuurorganisatie Green Balkans in Bulgarije. “Dieren uitzetten in het wild is één van de meest bijzondere dingen die wij kunnen doen”, vertelt curator Nils Dijkgraaf. De grote roofvogels worden niet zomaar vrijgelaten. “Hier ging een langdurig proces aan vooraf, zodat zij voorbereid zijn om in de natuur te kunnen overleven”, legt Nils uit. “Er wordt zorgvuldig met de dieren omgegaan.”  Samen met een gier uit Dierenrijk zijn zij de wijde wereld ingevlogen.

 

In november 2021 gingen de gieren in quarantaine in het Wildlife Rehabilition and Breeding Centre in Bulgarije. Daarna zaten zij in een tijdelijke opvang in een aangepaste volière in een natuurpark waar zij konden wennen aan hun nieuwe omgeving. “Toen zij gewend waren, kregen zij de mogelijkheid om van eerder vrijgelaten gieren te leren. Er zijn voederplaatsen gecreëerd vlakbij de volière waar de al vrijgelaten gieren hun voedsel kunnen vinden. Doordat de jonge gieren hun soortgenoten in het wild konden observeren, deden zij nieuwe vaardigheden op”, legt Nils uit. Over een paar jaar zullen de gieren de broedleeftijd bereiken en voor nageslacht zorgen. Green Balkans ziet dat dit is gebeurd bij eerder vrijgelaten gieren. Dit draagt bij aan de groei van de populatie in het wild. “Uitgezette gieren doen het in de natuur heel goed. Daarom willen wij dit ook blijven steunen. Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft daarnaast twee zenders gedoneerd die de vogels nauwlettend in de gaten zullen houden. Daarbij dragen de aaseters wingtags, waardoor zij herkenbaar zijn”, licht Nils toe. “De wingtag zit vast aan de veren waardoor de gieren er geen last van ervaren.”

 

De Europese giersoort in Bulgarije heeft het zwaar. De populatie is in de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. Dit komt mede doordat Bulgaarse boeren in de jaren zeventig vergiftigde karkassen neerlegden om beren en wolven te verjagen. Dit trof ook aaseters, zoals gieren. Het is voor DierenPark Amersfoort niet de eerste keer dat ‘haar’ gieren de wijde wereld mogen ontdekken. Samen met Vulture Conservation Foundation en Green Balkans heeft zij in 2012 gieren in het gebied uitgezet. Nu is het gebied wéér drie vale gieren rijker. Alleen jonge gieren zijn geschikt om in het wild te worden uitgezet. Dit komt omdat zij nog in staat zijn veel nieuwe vaardigheden op te doen. Bezoekers kunnen in DierenPark Amersfoort nog steeds gieren bewonderen in Snavelrijk. “Dit jaar zijn er ook twee gieren uit het ei gekropen. Hopelijk kunnen wij deze in de toekomst ook uitzetten in het wild.”