graag kondigen we aan dat de Taalkamer in het Soesterkwartier op 21 mei vijf jaar bestaat!

Vijf jaar lang zijn vrijwilligers uit Amersfoort actief geweest om nieuwkomers uit Amersfoort een dagdeel per week te ontvangen en hen te ondersteunen bij de Nederlandse taal. We kijken terug op vijf indrukwekkende jaren. We hebben veel van elkaar geleerd en we dit graag met u delen!

U bent van harte uitgenodigd om dit vijfjarig bestaan van de Taalkamer in het Soesterkwartier met ons mee te vieren!

 • Datum: 21 mei
 • Tijd: van 11.00-15.00 uur
 • Locatie: voor de Emmaüskerk, Noordewierweg 131, Amersfoort.

Programma

 • 11.00 Welkom
 • 11.15-12.00 uur. Djembé-workshop door Abu Swaleh van Scholen in de Kunst.
 • 11.15 + hele dag. Spelletjes: sjoelen, blikgooien, schminken en grabbelton voor de kinderen.
 • 12.30 – 13.30 Gratis lunch. Hapjes uit alle windstreken, gemaakt door deelnemers van de taalkamer.
 • 13.30 – 14.00  Bingo met prijzen
 • 14.00 -14.15 Korte optredens door deelnemers van de taalkamer (zang en gedichten).
 • 14.15 – 15.00 Dabke-workshop voor jong en oud door de organisatie Dreaming of Syria.
 • 15 uur einde

De Taalkamer viert op 21 mei feest met een wereldmarkt voor de buurt

Al vijf jaar lang is de Taalkamer aan de Noordewierweg 131 een veilige plek voor nieuwkomers die de Nederlandse taal willen leren. Dit lustrum vieren de deelnemers en vrijwilligers op zaterdag 21 mei tussen 11 en 15 uur, en de hele buurt is uitgenodigd. Tijdens een wereldmarkt met exotische hapjes kunnen bezoekers genieten van muziek uit alle windstreken. Voor jong en oud zijn er spelletjes en workshops.

Veilig oefenen

Elke vrijdagochtend stroomt de Taalkamer vol met deelnemers uit verschillende landen om Nederlands te oefenen met vrijwilligers uit Amersfoort. Voor veel deelnemers is de vrijdag de enige dag dat ze Nederlands spreken. ‘Buiten hebben de mensen vaak haast en hier hebben de mensen veel geduld, dus we kunnen hier veilig oefenen’, vertelt Basak uit Turkije. De nieuwkomers leren over Nederlandse gewoontes en uitdrukkingen. Soms komen er buurtbewoners op bezoek zodat de cursisten ook gesprekken met vreemden kunnen oefenen en soms gaan ze naar buiten om in de buurt de taal te oefenen.

Respect voor elkaar

‘We leren Nederlands in een kerk, maar het maakt niet uit of je wel of niet gelooft en welk geloof je hebt. Iedereen is hier gelijk. We hebben respect voor elkaar’, vertellen Girmay uit Eritrea en Rosna uit Indonesië. Ook de vrijwilligers leren hier veel. Marieke uit het Soesterkwartier: ‘Ik heb zoveel geluk dat ik een inkijkje krijg in al die verschillende culturen. Daar leer ik heel veel van!’

Tijdens de coronaperiode

Terwijl de hele wereld stil stond in de coronaperiode, ging de Taalkamer online gewoon door. Ook via Zoom kan je namelijk Nederlands leren. De deelnemers willen zo graag beter Nederlands leren spreken, omdat ze zich daardoor beter kunnen redden in de maatschappij en meer kans hebben op betaald werk of vrijwilligerswerk.

Wereldmarkt

Samen dansen tijdens een Dabke-workshop of je ritmegevoel testen tijdens een percussie-workshop, de smaakpupillen prikkelen met lekkere hapjes, terwijl ondertussen de kinderen spelletjes doen, cakejes versieren of worden geschminkt. Het is de bedoeling dat het vijfjarig jubileum van de Taalkamer voor iedereen een feest wordt. Kom dus langs bij de wereldmarkt van de Taalkamer!

Waar: Noordewierweg 131 op het plein van de Emmaüskerk/Keistadkerk. Bij slecht weer is het feest binnen.

Wanneer: zaterdag 21 mei van 11.00 tot 15.00 uur