aa10Op dinsdag 14 oktober was het dan zover. De nieuwe productie van “Wij zijn al Begonnen” de WZAB had zijn Try-Out voor de bewoners van Birkhoven Zorggoed.

Het van oudsher Soesterkwartierse toneelgezelschap heeft zijn domicilie in de Speeltuin rivierenwijk waar het wekelijks repeteert. De voorstellingen worden gegeven in de Lasloods op de Wagenwerkplaats, eind oktober en de maand november.

Het vertaalde en herschreven boek A Constant Wife, is hier getiteld TROUW.

De website van WZAB meldt hier over:

“Constance is een lichtend voorbeeld. Ze laat zien hoe het hoort. Hoe het ook kan. Zij heeft haar zaakjes op orde. Zij wel! Ze heeft niet de geringste last van minderwaardigheidsgevoelens. Ze is rationeel effectief. Ze weet dat het niet de problemen zijn die het ons, arme mensen moeilijk maken, maar het is de manier waarop je tegen deze problemen aankijkt!

De enige echte onafhankelijkheid is economische onafhankelijkheid volgens Constance. En, zo legt zij uit, een afhankelijke vrouw is niets anders dan een parasiet, een prostituee die de goederen niet levert.

Het toneelstuk “A constant wife” is een stuk dat met satire en humor nog steeds actuele thema’s en problematiek aan de orde stelt. De tekst die op verschillende punten toch gedateerd is (het stuk is in 1927 uitgegeven), is door regisseur Ronald Stout voor theatergroep WZAB vertaald en bewerkt.”

wzab (21)Rond 19.00 uur hadden zich een redelijk aantal bezoekers genesteld in de recreatiezaal van Birkhoven Zorggoed. Voor de koffie en thee werd natuurlijk gezorgd. Voor het toneelgezelschap een moeilijke opgave om zonder decor, belichting en/of ander attributen het toneelstuk te presenteren.

Het denkbeeldige podium was dan ook sober uitgerust met het hoogst noodzakelijke, namelijk 1 stoel en 1 bankje.

Nadat aan het publiek was uitgelegd, dat er best geroepen mocht worden als de gesproken tekst te zacht was, heette Lydy  Elbertse, Coördinatrice van Birkhoven Zorggoed iedereen hartelijk welkom.

In de gang en kantoorruimte bij de ingang,  waren de Coulissen ingericht en de toneelspelers/sters zaten deels op de gang te wachten op hun opkomst.

Inhoudelijk zal deze verslaggever niet over het gespeelde toneelstuk ingaan, daar er nog meerdere uitvoeringen plaats vinden in de Laswerkplaats.

Gezegd mag worden dat de opbouw van het verhaal, zowel  de tragedie, dan wel de humoristische, kant, vakkundig werd gespeeld. Er bleken voor het publiek wel zeer herkenbare uitspraken en voorstelling van zaken te zijn.

Ademloos luisterden de aanwezigen naar hetgeen er op de “Buhne”zich voordeed.

wzab (32)De gespeelde Try Out, is niet voor niets een Generale Repetitie om te zien of alle spelers tot hun recht komen en de tekst er goed in zit. Alhoewel bijna onmerkbaar, was er soms een kleine pauze als de tekst even weg was. Maar de WZAB laat zich hierdoor niet uit het lood brengen en met hier en daar een kleine improvisatie was een “hikje” nauwelijks merkbaar. De bewoners en gasten van Birkhoven Zorggoed hebben in ieder geval genoten van dit toneelstuk.

Gespeeld door. Grieta Buis, Vera Hennink, John Kortenraij, Suzanne Leijendekkers, Mariken Martens, Trees Roest, Jan van der Smissen, Carine Smit, Sophie van Tamelen, Sander van der Veeke

Productie Sigrid Aantjes, Casper van Tamelen, Lucas van Tamelen, Lydi van Wijk

Wilt U deze voorstelling bijwonen, staat hier onderstaand de informatie.

De uitvoeringen van Trouw:

vrijdag 31 oktober (uitverkocht) en zaterdag 1 november

vrijdag 7 november en zaterdag 8 november

Aanvang 20.30 uur

Locatie Laswerkplaats, Soesterweg 244 Amersfoort

Prijs € 12,50 per persoon voor entree en koffie/thee voor aanvang

wzab (22)Reserveren mail naar mailto:info@wzab.nl

Verlag en foto’s Karel van Rooy.

Een foto impressie is HIER bijgevoegd.