IMG_2199De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier en de gemeente Amersfoort organiseren op donderdag 30 en vrijdag 31 oktober de Duurzaamheidsdagen 2.0 Wagenwerkplaats. Het doel is om tot een brede duurzaamheidsvisie te komen die onderdeel wordt van het bestemmingsplan dat in 2015, 2016 wordt gemaakt. Beide partijen roepen Amersfoorters op om mee te denken en te praten over een duurzame toekomst van de Wagenwerkplaats. De Duurzaamheidsdagen 2.0 vinden plaats op donderdag 30 oktober van 9.30 tot 17.30 uur en op vrijdag 31 oktober van 13.00 tot 17.30 uur op het terrein van de Wagenwerkplaats.

Om ideeën op de Wagenwerkplaats mogelijk te maken, is een bestemmingsplan nodig dat in 2015 en 2016 wordt gemaakt en waarover de gemeenteraad een besluit neemt. Een bestemmingsplan heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. De gemeente Amersfoort en de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier kijken niet alleen naar een periode van 10 jaar, maar ook naar de verre toekomst (2050).

Workshops, discussies en resultaten
Donderdag 30 oktober staat grotendeels in het teken van de duurzaamheidsvisie en workshops zoals Klimaat en Water, Sociale samenhang en Participatie en Energie. Op vrijdag 31 oktober wordt aan de hand van de oogst van donderdag gediscussieerd en worden de resultaten gepresenteerd aan politiek en aanwezigen.

Duurzame ontwikkelingen
Met het 175-jarige jubileum van de spoorwegen in Nederland staat de Wagenwerkplaats van 16 t/m 21 oktober volop in de schijnwerpers met de Spoorparade. Een mooie promotie voor een gebied dat volop in beweging is door onder andere de plannen van het duurzaam wonen-project Soesterhof voor de bouw van 40-50 woningen. Ook de gemeente Amersfoort en de werkgroep Woonwerkplaats van de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier denken na over de inrichting van het gebied. De Wagenwerkplaats biedt in de toekomst ruimte aan circa 500 woningen (en het goederenemplacement later aan een vergelijkbaar aantal woningen en mogelijk nog meer) en stedelijke voorzieningen die passen bij het culturele en innovatieve profiel van de Wagenwerkplaats en de stationsomgeving.
Meer informatie over de Duurzaamheidsdagen en de workshops staan op de site www.duurzaamsoesterkwartier.nl onder projecten/duurzaamheidsvisie. Aanmelden kan door een email te sturen naar j.sickmann@planet.nl.