Verspreid over het Soesterkwartier bestaan er plannen om leegstaande gebieden klaar te maken voor de realisatie van Tiny Houses. Aanstaande zaterdagmiddag is er een inloopsessie voor geïnteresseerden in deze kleine huisjes die gepland staan op het Trapezium, het gebied voor het Eemplein, langs het spoor. Start 14.00 uur.

In 2018 treed, naar verwachting, de Omgevingswet in. Deze wet gaat een hele sloot (26!) wetten rondom wonen, bouwen en ruimtelijke ordening vervangen. De Omgevingswet moet zaken gemakkelijker maken: nog maar één loket waar je terecht kunt voor een omgevingsvergunning bijvoorbeeld. Gemeenten mogen meer zelf bepalen hoe ze met hun grond omgaan. Wat betekent dit nu voor de Tiny House movement? We proberen er een lichtje op te schijnen.

Persbericht

Deze maand zullen diverse gemeenten een experimentele status aanvragen bij het Rijk, teneinde woonmogelijkheden voor Tiny Houses te creëren binnen de gemeente. Stichting Tiny House Nederland ondersteunt deze gemeenten in hun aanvraag en roept andere gemeenten op zich aan te sluiten.

Tiny House wetgeving: van bouwbesluit tot omgevingswet

Als je mensen vraagt naar de definitie van een Tiny House, dan krijg je niet altijd een eenduidig antwoord. Over deze kleine huisjes hoor je vaak grote meningen. Tiny House-living is een opkomend fenomeen dat in ons kleine kikkerlandje steeds groter in de belangstelling komt te staan.

http://www.tinyhousenederland.nl/

Duurzaam Soesterkwartier.