‘Gerrit Adriaans en het Soesterkwartier’ is het motto van de expositie die vanaf zaterdag 4 juni in de Thema-kamer van het Wijkmuseum Soesterkwartier te zien is. Voorbeelden van het werk van deze Amersfoortse architect en ontwerper zijn het pand op de hoek van de Noordewierweg en de Anemoonstraat (nu in gebruik als huisartsenpost en apotheek) en de woningen aan de Goudsbloemstraat, de Dongestraat en de Lupinestraat.

Adriaans leefde van 1898 tot 1971 en hij was een geboren en getogen Amersfoortse Keientrekker en een religieus socialist. Deze als timmerman opgeleide handwerksman, deed vanaf 1915 bij enkele Eemlandse (in Amersfoort en Baarn) architectenbureaus praktijkervaring op. Hoewel hij hier op diverse terreinen actief is geweest, had het Soesterkwartier bij Adriaans onmiskenbaar een streepje voor. Als jong architect ontwierp hij in 1924 enkele woningen aan het pleintje tegenover het huidige zorgcentrum Puntenburg. Het destijds door Berent Noordewier geleide bureau ‘Samenwerking’ was zijn opdrachtgever.

De tentoonstelling besteedt ook aandacht aan het ‘Kernplan 1949-1951’. Daarin werd onder meer vastgelegd om de toenmalige Beek te dempen. Om de huidige Stadsring mogelijk te maken moest volgens de gemeentelijke plannenmakers ook de huidige spoorwegtunnel (Smallepad) worden aangelegd. Adriaans, die hier van meet af aan fel op tegen was, werd daarbij door veel Soesterkwartierders gesteund. Daarvan getuigt bij voorbeeld een toen massaal getekende handtekeningenactie. Desondanks werd de omstreden tunnel in 1958 toch in gebruik genomen.

Het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op afspraak geopend. De toegang is gratis.