Het blijft even wennen aan de nieuwe wijze van subsidie verlening door de diverse partijen. Al jaren bestaat het Buurt Budget in het Soesterkwartier, te gebruiken voor kleinschalige projecten op lokaal niveau. Vele zaken passeren hierbij de revue, waar een bijdrage aan een activiteit vanuit het buurtbudget wordt verstrekt.

De projectsubsidie lijkt veel op het buurtbudget,maar heeft meer criteria waaraan in alle redelijkheid moet worden voldaan.Deze criteria staan vermeld in het “Wijkplan” . De financiële bijdrage of kostendekkende gelden bij deze aanvragen overstijgen het buurtbudget en zijn bedoeld voor de grotere activiteiten, aanpassingen of middelen in het kader van het welzijn van de wijk.

Wilt U nu wel eens weten wat er zoal wordt toegekend en aan welke organisaties, dat kan.

Op deze wijkwebsite vindt U niet alleen het wijkplan 2018, maar ook de uitgaven van het buurtbudget 2017.

De nieuwe kwartaal toekenningen van de projectsubsidie Indebuurt033 staan hier. INDEBUURT033

Vanwege privacy richtlijnen kunnen wij de overige aangevraagde niet publiceren. Om diverse redenen zijn deze aanvragen nu niet toegekend.  Dit kan in een later kwartaal alsnog aan de orde komen.

 

Karel van Rooy.