Overzicht anvragen Project subsidie

Home/Wijkinformatie/Wijk subsidie/Overzicht anvragen Project subsidie

Hier komt een overzicht van aangevraagde subsidie’s van Projecten indebuurt033 ( wijkplan).

1e kwartaal 2017.

Project Initiatiefnemer Bedrag Beschikking
Organiseren van Buurttafels Stichting A’foort West  € 5.000  € 4.295
Wijkwebsite 2017 Stichting West  € 8.640  € 4.295
Puur voor de Buur De Nieuwe Sleutel  €  6.600  € 6.600
Oprichting mamacafe Kath Duin  € 4.950  € 4.150
Ontmoetingsplek Verkeerstuin 2017 Verkeerstuin  € 14.000  € 14.000
Granny’s Finest De Nieuwe Sleutel  € 5.700  € 5.700
Groen doet goed Fabian Brökelmann  € 4.961  € 4.961
 € 49.851  € 44.000
Overzicht subsidie-aanvragen 3e ronde 2017

Projecten#indebuurt

 
 
Van Henry de Gooijer Aantal pagina’s: 3
Voor BuurtBestuur Soesterkwartier juli 2017

2e kwartaal

Doelen wijkplan 1. Verminderen financiële zorgen 2. Verminderen druk mantelzorgers 3. Verminderen eenzaamheid 4. Praktische ondersteuning 5. Bevorderen sociale samenhang 6. Continueren voorzieningen 7. Verborgen armoede 8. Laagdrempelige ontmoetingplekken 9. Communicatie en info over de wijk
Nr Naam, org, titel en subsidie-bedrag Omschrijving;

output;

240 Speeltuin SK

Manie ter Wal

Jeugdvakantieweek

€ 2.500,-

Het organiseren van een week spel/sport en ontspanning voor kinderen, die om financiële redenen, geen andere vakantie mogelijkheid hebben. Tevens een trip naar een attractiepark.

1. Kansarme kinderen een week van vakantiepleziermet  zo min mogelijk kosten voor de ouders.
2. Een dagtrip naar een attractie.
3. Het samen brengen van culturen met goede verhoudingen onderling.

X X X
245 Bij Bosshardt

Kristel de Fijter

Die-Eet-Club

€ 960,-

In de “Die-Eet-Club” wisselen mensen ervaringen uit over gezonde voeding. Om een goede stok achter de deur te hebben, nodigen ze Diëtiste Doke (verbonden is aan Huisartsen SK) maandelijks uit. Daarnaast werken ze aan meer lichaamsbeweging en goed mentale gezondheid.

1. Een groep die steun vindt aan elkaar en elkaar helpt om gezonder te eten
2. Meer kennis in de wijk over gezonde voeding
3. Bewustwording dat gezond eten niet duur hoeft te zijn
4. Korte lijntjes met de diëtiste en lage drempel om haar/huisarts te bezoeken

X X X X
246 Harrie Wiersma

Huttenbouwen 2017

€ 2.000,-

Een zomers wijkevenement waar dagelijks 60 kinderen kosteloos aan een geweldig bouw evenement kunnenmeedoen, een hele week lang, voor de 13de keer alweer in het Soesterkwartier.

1.  Gratis speelactiviteit voor 300 kinderen in eigen buurt
2. Voortzetten goed lopende traditie die kinderen uit alle standen samenbindt
3. Prettig en veilig speelklimaat in de wijk

X X X
252 St. West

Jan Herman Koller

Wijkkrantje 2017

€ 3.000,-

Drie papieren afleveringen vanSoesterkwartier Info, met nieuws en informatie uit de wijk, en ook aandacht voor sociaal isolement door publicatie van portretten van mensen met ervaring.

1.  Drie afleveringen in nazomer/najaar 2017
2. Minder eenzaamheid in de wijk,  meer deelname aan activiteiten

X X X X X X X
273 Buurtkerk

Oeds Blok

Boekje Verbinding SK

€ 5.618,95

Wat: Het uitgeven van een boekje met 5 voorbeeldverhalen van mensen in sociaal isolement. Hoe zijn de mensen eruit gekomen, welke rollen hebben buurbewoners en professionals daarin gespeeld. Op deze wijze wordt sociaal isolement bespreekbaar gemaakt, en wordt gestimuleerd om als buurt hierin verantwoordelijkheid te nemen.

Output: 7000 exemplaren van een boekje voor alle 5500 adressen in de wijk

X X
273 Lyvore

Jacintha Engelhart

Activiteiten Puntenburg Ons Punt

€ 10.000,-

Vijf dage per week inloopprogramma waarin educatieve en recreatieve activiteiten worden afgewisseld. Voorbeelden:

– Vitaliteitesprogramma  -Oriëntatie trainingen vergeetachtigheid
– Wekelijkse themaochtend in de tuin van De Plataan
– Valpreventie, – Veiligheid in huis en wijk
– Voorlichting over welzijn en wijkteam
– Eenzaamheid en depressies, wat kun je eraan doen

X X X
276 Duurzaam SK / Buurtuitvaart

Margoot van Woensel

Voorlichting uitvaart

€ 220,15

Een voorlichtingsbijeenkomst inclusief interactie met de groep over inzicht en kennis rondom uitvaart, met name in situaties van nabestaanden met een kleine beurs. Verzorgd door Samsam uitvaartcoaching uit Rotterdam.

– Scholing van mensen in de wijk, het wijkteam en deelnemers buurtnetwerk
– samen met buurtbewoners zorg dragen voor de uitvaart om zo kosten laag te houden en in verbinding te zijn

X X X X
280 St. West

Bianca Giesselbach

Veilig opgroeien in buurtje 83

€ 13.699,50,-

Er is steeds minder veilige speelruimte voor kinderen in buurtje 83 door wildparkeerders, hardrijders, en minder speeltoestellen. Gelukkig is er een braakliggend terrein, waar kinderen naar toe kunnen. Bewoners zetten zich in om gezamenlijk hier een pannaveldje te realiseren.

– Buurtactiviteiten tijdens de voorbereidingstijd
– Pannaveldje 10 x 20 meter op NS-terrein

X X
288 Kath Duin

WIJ-kaart PLUS Soesterkwartier

€ 4856,93

In 2017 realisatie van een WIJ-Kaart Plus in de wijk, voor iedereen in de wijk..

– Op papier en digitaal.
– een geprinte A1 poster, dubbelgevouwen naar A4 formaat
– getekende plattegrond met relevante informatie over wijkvoorzieningen.
–  aantal 10.000 stuks
– verspreiding huis aan huis & via pleisterplaatsen.

X X X X X X X
291 Danny Eversen

Naam nader te bepalen

€ 4.850,-

Bouw van een ontmoetingshuis en een trimbaan door jongeren. Daarmee wordt het een plek voor ontmoeting en verbinding , discipline en samenwerking, in de vorm van sport in combinatie met coaching.

 

X
294 Esther van Zetten

FSK – Future of Soesterkwartier

€ 4.500,-

Veel kinderen en jeugd uit de wijk vinden moeilijk aansluiting. Ze raken gedemotiveerd, spijbelen en er ontstaat een risico dat ze tussen wal en schip vallen. We gaan met een kleine groep kinderen/ jeugd aan het werk. We schenken aandacht, en ondernemen samen met hen praktische activiteiten gericht op het ontdekken van zichzelf. Wie ben ik, wat kan ik, welke talenten heb ik en wat is er voor nodig om mijn doelen te behalen
X X X X X X X

 

Informatie projecten Soesterkwartier

Derde kwartaal

 
Van: Henry Aantal pagina’s: 2
Voor: Wijkwebsite Datum: 18 augustus 2017

Derde kwartaal

 

Organisatie, contactpersoon, titel en subsidie-bedrag Omschrijving;

output;

Speeltuin SK

Manie ter Wal

Jeugdvakantieweek

€ 2.500,-

Het organiseren van een week spel/sport en ontspanning voor kinderen, die om financiële redenen, geen andere vakantie mogelijkheid hebben. Tevens een trip naar een attractiepark.

1. Kansarme kinderen een week van vakantiepleziermet  zo min mogelijk kosten voor de ouders.
2. Een dagtrip naar een attractie.
3. Het samen brengen van culturen met goede verhoudingen onderling.

Bij Bosshardt

Kristel de Fijter

In Balans

€ 960,-

In het project “In Balans” wisselen mensen ervaringen uit over gezonde voeding. Om een goede stok achter de deur te hebben, nodigen ze Diëtiste Doke (verbonden is aan Huisartsen SK) maandelijks uit. Daarnaast werken ze aan meer lichaamsbeweging en goed mentale gezondheid, in samenwerking met de buurtsportcoach van SRO.

1. Een groep die steun vindt aan elkaar en elkaar helpt om gezonder te eten
2. Meer kennis in de wijk over gezonde voeding
3. Bewustwording dat gezond eten niet duur hoeft te zijn
4. Korte lijntjes met de diëtiste en lage drempel om haar/huisarts te bezoeken

Harrie Wiersma

Huttenbouwen 2017

€ 2.000,-

Een zomers wijkevenement waar dagelijks 60 kinderen kosteloos aan een geweldig bouw evenement kunnenmeedoen, een hele week lang, voor de 13de keer alweer in het Soesterkwartier.

1.  Gratis speelactiviteit voor 300 kinderen in eigen buurt
2. Voortzetten goed lopende traditie die kinderen uit alle standen samenbindt
3. Prettig en veilig speelklimaat in de wijk

St. West

Jan Herman Koller

Wijkkrantje 2017

€ 3.000,-

Drie papieren afleveringen vanSoesterkwartier Info, met nieuws en informatie uit de wijk, en ook aandacht voor sociaal isolement door publicatie van portretten van mensen met ervaring.

1.  Drie afleveringen in nazomer/najaar 2017
2. Minder eenzaamheid in de wijk,  meer deelname aan activiteiten

Lyvore

Jacintha Engelhart

Activiteiten Puntenburg Ons Punt

€ 7.500,-

Vijf dage per week inloopprogramma waarin educatieve en recreatieve activiteiten worden afgewisseld. Voorbeelden:

– Vitaliteitesprogramma  -Oriëntatie trainingen vergeetachtigheid
– Wekelijkse themaochtend in de tuin van De Plataan
– Valpreventie, – Veiligheid in huis en wijk
– Voorlichting over welzijn en wijkteam
– Eenzaamheid en depressies, wat kun je eraan doen

Kath Duin

WIJ-kaart PLUS Soesterkwartier

€ 3569,-

In 2017 realisatie van een WIJ-Kaart Plus in de wijk, voor iedereen in de wijk..

– Op papier en digitaal.
– een geprinte A1 poster, dubbelgevouwen naar A4 formaat
– getekende plattegrond met relevante informatie over wijkvoorzieningen.
–  aantal 10.000 stuks
– verspreiding huis aan huis & via pleisterplaatsen.

Door budgettaire beperking wordt de ingediende begroting niet geheel beschikt. Er is daarom geadviseerd om samenwerking met het project Wijkkrantjes aan te gaan.

St. West

Danny Eversen

Naam nader te bepalen

€ 4.850,-

Bouw van een ontmoetingshuis en een trimbaan door jongeren. Daarmee wordt het een plek voor ontmoeting en verbinding , discipline en samenwerking, in de vorm van sport in combinatie met coaching.
St. West

Esther van Zetten

FSK – Future of Soesterkwartier

€ 4.500,-

Veel jeugd in de leeftijd 12-16 uit de wijk vinden moeilijk aansluiting bijhet reguliere onderwijs. Ze raken gedemotiveerd, spijbelen en er ontstaat een risico dat ze tussen wal en schip vallen. We gaan met een kleine groep kinderen/ jeugd aan het werk. We schenken aandacht, en ondernemen samen met hen praktische activiteiten gericht op het ontdekken van zichzelf. Wie ben ik, wat kan ik, welke talenten heb ik en wat is er voor nodig om mijn doelen te behalen

Aanvragen 4e Kwartaal

Overzicht subsidie-aanvragen 4e ronde 2017 Projecten#indebuurt Van Henry de Gooijer Voor BuurtBestuur Soesterkwartier

Doelen wijkplan
1. Verminderen financiële zorgen
2. Verminderen druk mantelzorgers
3. Verminderen eenzaamheid
4. Praktische ondersteuning
5. Bevorderen sociale samenhang
6. Continueren voorzieningen
7. Verborgen armoede
8. Laagdrempelige ontmoetingplekken
9. Communicatie en info over de wijk

Nr Org. / naam titel , bedrag
Omschrijving, output
307 Basisschool De Kubus
Marga van Keken
Groene Speelpleinen
€ 5400,
Wat: Samen met ouders en kinderen het ombouwen van het openbaar toegankelijke schoolplein van De Kubus, Spaarnestraat
Output: Een publiek toegankelijk natuurspeelplein met veel groen, verstop plaatsen, waterpartijen, een speelpomp, en veel ruimte om te fietsen, rennen en voetballen

353 Bryan Rasoelbaks
Weerbaarheids trainingen
€ 3600,
Wat: zowel ouders als kinderen in beweging brengen en door middel van weerbaarheidstraining bepaalde problemen aan het licht brengen en daarmee aan de slag gaan. Gesprekken vormen zich het beste tijdens beweging, maakt veel los. Onder controle krijgen van emoties.
Output: Een jaar lang trainingen voor 3 leeftijdscategorieën (6-9; 10-13; 13-16) plus hun ouders, vooraf gegaan van een korte pilot-periode. Dit alles in De Reset.

356 Kath Duin
Mama en papacafé SK
€ 4900,
Wat: Ontmoetingsochtenden van (aanstaande) ouders/verzorgers en kinderen t/m 6 jaar, waarbij opvoedingstips worden uitgewisseld, en andere activiteiten plaats vinden
Output:  Elke woensdagochtend peuter en kleuter verkeerstuin  Iedere 2de en 4de vrijdagochtend mama- en papacafe x x x X
357 Kath Duin

Minifestival “Buiten de lijntjes”
€ 855,
Wat: Een dag vol leuke gratis activiteiten voor kinderen en hun ouders, in de week van de Opvoeding en op de dag dat de kinderboekenweek start (4 okt 2017), georganiseerd door het wijkteam, GGD, SRO Buurtsportcoach en mama- en papacafé.
NB: Door Buurtbudget is een voorschot en garantie gegeven, op voorwaarde dat er bij Indebuurt033 een aanvraag wordt gedaan, i.v.m. procestijd.