Logo-WBT1-150x150Uitnodiging Wijktafel 14 november

Beste buurtbewoners, 

Volgend jaar is er in Amersfoort geld  voor de uitvoering van  het Sociale Plan van de wijk.

Sinds 2015 wordt u via onze wijkwebsite (http://www/soesterkwartier.info) al goed op de hoogte gehouden van de voortgang van de nieuwe plannen van de gemeente voor de ondersteuning van de Sociale Basis Infrastructuur in de Wijk, ook wel bekend als Indebuurt-033. Vind u/jij dat jouw initiatief/activiteit/organisatie/buurthuis een eerlijke kans moet krijgen lees dit bericht dan goed. 

Wat gebeurt er nu?

De gemeente werkt, met haar nieuwe partner Indebuurt-033, aan een wijkplan voor 2017. Zij gebruiken hiervoor de informatie die in enkele wijkbijeenkomsten is verzameld. Op 9 november sturen zij dit plan in concept naar de wijken toe. Zij nodigen per wijk een kleine bewoners-vertegenwoordiging uit om een week later de puntjes op de i te zetten.  Voordat het zover is, willen we graag alle bestaande en nieuwe ideeën kennen, zodat het uiteindelijke plan completer is en meer draagvlak heeft. Misschien heeft u zo’n idee.

Samen prioriteiten vaststellen op maandagavond 14 november

In het plan komt te staan, wat wij als Soesterkwartierders belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan onze jeugd en jongeren en aan onze senioren.  Dit conceptplan willen wij (het WBT-Soesterkwartier),  daarna ook met u delen. Daarom is er op maandagavond 14 november  een wijkbijeenkomst waarbij we samen met u alles nog eens willen bespreken.

  • Waar: Emmaüskerk, Noordewierweg 131
  • Tijd: 20:00,    Zaal open: 19:30 uur

Wat kunt u nu al voor de wijk doen

De tijd is kort voor een proces om tot een afgewogen plan te komen. Binnen deze beperking doen we ons best om als wijkbewoners onze inbreng te doen, en ook u erbij te betrekken. U kunt als betrokken bewoner ons hierbij helpen:

  • Onderling overleg is belangrijk: Geef uw e-mailadres door aan om dit overleg te voeren. Het emailadres is 3812indebuurt@gmail.com
  • Als u een organisatie vertegenwoordigt met leden in het Soesterkwartier, brengt u uw leden op de hoogte met deze uitnodiging. 

Uw persoonlijke e-mailadresgegevens  zullen alleen voor belangrijke berichten over dit onderwerp  worden gebruikt, zoals het concept wijkplan dat we op 9 november zullen ontvangen.

Een breed draagvlak is nodig voor een eerlijke besluitvorming. Daarom is er een wijkraad nodig.

  • Het is belangrijk dat organisaties die zich bezig houden met welzijn in onze wijk zich herkennen in de prioriteiten van het sociaal wijkplan.
  • Wat vinden we als wijkbewoners belangrijk? Dat moet in duidelijke taal komen te staan in het wijkplan.
  • Een gekozen wijkraad met maximaal vijf bewoners brengt onze inbreng onder de aandacht bij Indebuurt-033. De wijkraad bestaat bij voorkeur uit een mix van personen uit verschillende buurten. De wijkraad wordt in overleg met de aanwezigen op de wijkavond samengesteld.

We zien ernaar uit

Vriendelijke groet,

Jan Herman Koller,

voorzitter Amersfoort West (WBT Soesterkwartier)

Red.KvR.